Основні розділи української мови як навчального предмета

Українська мова
Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, наголос, склад.
Графіка вивчає умовні знаки при передачі на письмі усного мовлення (букви, апостроф, знак наголосу, дефіс, крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки).
Орфографія – це система правил передачі звуків мови (слів і їх форм) на письмі.
Лексика і Фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вживання, зв’язок з іншими словами.
Орфоепія Вивчає правила нормативної літературної вимови.
Словотвір Вивчає структуру слів і способи їх творення.
Морфологія Вивчає будову слів, їх граматичні властивості, поділ на частини мови.
Синтаксис Вивчає будову і граматичне значення словосполучень і речень.
Пунктуація Вивчає правила постановки розділових знаків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні розділи української мови як навчального предмета - Довідник з української мови