Основні випадки чергування сполучників і – й – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Основні випадки чергування сполучників і – й

1. Щоб уникнути збігу приголосних, І вживається:

А) після букв на позначення приголосних або паузи (на письмі після розділових знаків) перед буквами на позначення приголосних. Був дощ м’який, І Гречка пахне душно (М. Рильський). Зима… І пролісок блакитний! Навколо ще лежать сніги, а він вже скинув ланцюги! (О. Олесь);

Б) на початку речення. І хліб зійшов, як гімн весні і літу… ( Л. Забашта).

2.

Щоб уникнути збігу голосних, Й уживається:

А) між буквами на позначення голосних. Темрява з кутків давно вже вийшла та Й Обступила нас, немов облога (Леся Українка);

Б) після букв на позначення голосних перед буквами на позначення приголосних. Нащадки безсторонні простять мені і помилки, Й вагання… (Є. Плужник).

Зверніть увагу!

І З Й не чергуються при зіставленні понять (Небо І земля, весна І осінь); перед словами, що починаються з Є, ї, й, ю, я (Греція І Єгипет; запросили І Її, І його; дівчата І Юнаки; зробити щось швидко І як слід).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні випадки чергування сполучників і – й – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі - Довідник з української мови