Основні закономірності спадковості – ГЕНЕТИКА

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ГЕНЕТИКА

Генетика – наука, яка вивчає закономірності спадковості (властивість повторювати ознаки в ряді поколінь) та мінливості (властивість змінювати свої ознаки) організмів.

Основні поняття генетики

Основні закономірності спадковості   ГЕНЕТИКА

Основні закономірності спадковості

І закон Менделя (закон одноманітності гібридів першого покоління) – під час схрещування особин, які є гомозиготними за домінантним та рецесивним апелем (чисті лінії), усі потомки будуть одноманітні й за генотипом, й за фенотипом.

src="/files1/image722_1.jpg" class=""/>

II закон Менделя (закон розщеплення ознак) – у гібридів другого покоління (при схрещуванні двох гетерозигот) у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1, а за генотипом 1:2:1.

Основні закономірності спадковості   ГЕНЕТИКА

III закон Менделя (закон незалежного комбінування станів ознак) – при схрещуванні особин, які відрізняються за 2 або більшою кількістю ознак, розщеплення за кожною з них відбувається незалежно від решти.

Основні закономірності спадковості   ГЕНЕТИКА

Закон чистоти гамет – у гібридного (гетерозиготного) організму гамети “чисті”, тобто в гамети потрапляє лише один із алельних

генів.

Неповне домінування – проміжний характер прояву ознаки у гетерозиготи.

Летальні алелі – алелі, які, проявляючись у фенотипі, призводять до смерті особини.

Зчеплення генів – гени, які розташовані в одній хромосомі, утворюють єдину групу зчеплення; при цьому контрольовані ними ознаки успадковуються сумісно.

Успадкування, зчеплене зі статтю. Одна пара хромосом (статеві хромосоми, гетерохромосоми) у самців та самок розрізняється. Гомогаметна стать містить однакові гетерохромосоми (XX), а гетерогаметна – різні (XY). Генний склад X та Y хромосом відрізняється, тому успадкування деяких генів залежить від статі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні закономірності спадковості – ГЕНЕТИКА - Формули й таблиці
« 
 »