Особисті немайнові права

Особисті немайнові права – правові відносини між певними суб’єктами з приводу особистих немайнових благ. О. н. п., не пов’язані з майновими, поділяються на три види. Це, по-перше, права, спрямовані на індивідуалізацію особистості правомочної особи: право на ім’я, на фірмове найменування, виробничу (торгову) марку, товарний знак; право на захист честі і гідності, а також ділової репутації; право на спростування і відповідь. По-друге, особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення особистої недоторканості громадян: право на тілесну

недоторканість, охорону життя і здоров’я, на незмінність зовнішності тощо. По-третє, особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення недоторканості приватного життя громадян: право на недоторканість житла, особистої документації, на таємницю особистого життя, в тому числі адвокатську і медичну таємниці, таємницю здійснення нотаріальних і слідчих дій, вкладів у кредитні установи, таємницю особистого спілкування, відомостей, одержаних засобами масової інформації. Якщо внаслідок порушення О. н. п. громадянину або організації нанесено також і майнову шкоду, то застосовуються норми цивільного законодавства, які регулюють відповідальність за заподіяння майнової шкоди.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Особисті немайнові права - Довідник з правознавства