Особові та присвійні займенники

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ЗАЙМЕННИК

§2. Особові та присвійні займенники

Особа

Число

Особові

Присвійні

Називний

Відмінок

Об’єктний

Відмінок

1

Однина

І

Me

My

Множина

We

Us

Our

2

Множина

You

You

Your

3

Однина

He

Him

His

She

Her

Her

It

It

Its

Множина

They

Them

Their

1.

Займенник і (я) завжди пишеться великою літерою

2. Займенник другої особи you вживається при звертанні до однієї особи (ти/ви) та до багатьох осіб (ви).

3. Займенники третьої особи he (він) та

She (вона) позначають людей та інколи тварин, а

Займенник it (він/ вона/воно) – неживі предмети та тварин. Займенник they (вони) позначає живих істот та неживі предмети:

Is Kate at home? – No, she is out.

Where is my umbrella? – It is in your bag.

Did you see my shoes? – They are under the bed.

4. Особові займенники

в називному відмінку вживаються в реченні в функції підмета, а в об’єктному – в функції додатка:

Не is mу friend, (підмет) I know him. (прямий додаток) Give him a pen.

(непрямий додаток) I’ll talk to him. (прийменниковий додаток)

5. Присвійні займенники стоять перед іменником і є його означенням:

This is mу book.

Your car is fast, but mine is faster, (підмет)

I haven’t got a pen. Give me your pen. (додаток)

6. Український присвійний займенник “свій” перекладається англійською мовою присвійним займенником відповідної особи:

Вона взяла свої окуляри. – She took her glasses.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Особові та присвійні займенники - Англійська мова