Охорона авторських прав

Охорона авторських прав – охорона прав, яка здійснюється шляхом ухвалення міжнародних багатосторонніх і двосторонніх угод. Основними багатосторонніми угодами є: Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1952) і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх цінностей (1886) – остання редакція конвенції (1971 p.). Всесвітня конвенція виходить із принципу національного режиму, передбаченого в кожній країні – учасниці, а також творів, які вперше видано на території іншої країни – учасниці. Передбачається виключне право автора на переклад свого твору (ст. V). Авторські права охороняються за життя автора, а також 25 років після його смерті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Охорона авторських прав - Довідник з правознавства