Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 33

Тема уроку. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про метали, їх будову, властивості, способи одержання; розвивати вміння й навички складання ОВР, іонних рівнянь, розв’язання задач за рівнянням реакції; формувати уявлення про принципи захисту навколишнього середовища в металургійному виробництві,

необхідність збереження навколишнього середовища в процесі використання металів; показати на прикладах значення неорганічних сполук у природі, техніці, житті.

Тип уроку: узагальнення й систематизації отриманих знань.

Форми роботи: семінар, фронтальна робота, групова робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Аналіз практичної роботи № 2, коригування знань, обговорення типових помилок

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Семінар

Учні об’єднуються в групи для роботи над питаннями. Завдання

в групах виконуються під керівництвом учителя, контрольна частина оформляється в зошитах або на окремих аркушах з метою перевірки або взаємоперевірки.

Групи 1, 5

1. Регенерацію олова з консервних бляшанок з наступним електролізом натрій станату можна описати рівнянням:

Sn + 2NaOH + O2 = Na2SnO3 + H2O

Обчисліть об’єм розчину натрій гідроксиду (? = 1,44 г/мл) з масовою часткою NaOH 40 %, потрібний для розчинення всього олова, що міститься в 100 консервних бляшанках. Маса олова в кожній бляшанці становить 0,4 г.

2. Здійсніть перетворення:

Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

3. Захист навколишнього середовища під час виробництва чавуну та сталі.

Групи 2, 6

1. Прожарюванням гіпсу CaSО4 – 2H2О за температури 280 °С одержують алебастр (СaSО4)2 – H2О, що застосовується як добавка під час виготовлення штукатурки для стін і стель. яка маса гіпсу, що містить 2 % піску, витрачається на одержання алебастру масою 15 кг? Чому в процесі одержання алебастру не можна піднімати температуру вище від 180 °С?

2. Здійсніть перетворення:

Fe Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті FeSО4 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Fe2(SО4)3 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Fe(ОH)3 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Fe(NO3)3

3. Захист навколишнього середовища в кольоровій металургії.

Групи 3, 7

1. У процесі одержання золота з руд ціанідним способом подрібнену руду бідних порід обробляють слабким розчином (0,03-0,2 %) натрій ціаніду. Золото переходить у розчин, утворюючи комплексну сполуку Ауруму(І):

О2 + 4Au + 8NaCN + 2H2О = 4Na[Au(CN)2] + 4NaОH

З розчину золото виділяють металевим цинком:

2Na[Au(CN)2] + Zn = Na2[Zn(CN)4] + 2Au

Обчисліть масу розчину натрій ціаніду з масовою часткою 0,2 % і масу цинку, необхідні для одержання 112 г золота.

2. Здійсніть перетворення:

CaCО3 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті A Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Ca(ОH)2 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Ca(NО3)2 Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті Б Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті CaCl2

3. Раціональне використання природних ресурсів. Охорона навколишнього середовища в процесі використання металів.

Групи 4, 8

1. Один з напрямів розвитку металургії – порошкова металургія. Титан у вигляді дрібного порошку одержують шляхом відновлення титан(IV) оксиду кальцій гідридом у процесі нагрівання у вакуумі:

TiO2 + CaH2 = Ti + Ca(OH)2

Обчисліть масу титану, яку можна одержати з титанової руди масою 80 кг, якщо масова частка TiO2 в ній становить 93 %, а масова частка виходу – 90 %.

2. Здійсніть перетворення:

Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

3. Значення неорганічних сполук у природі, техніці, житті.

Учні готують відповіді на запитання й задачі. Завдання в групах дублюються з метою взаємоперевірки та взаємоконтролю.

Відповіді на третє питання групи дають у класі. Учні обговорюють, доповнюють відповіді. Учитель узагальнює відповіді учнів, за необхідності доповнює їх.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи з теми “Метали”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті - Плани-конспекти уроків по хімії