Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Урок № 40

Тема. Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Мета: перевірити рівень засвоєння знань та вмінь, передбачених програмою, із зазначених тем.

Тип уроку: контроль та корекція знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою. Роботу оцінити та врахувати в тематичному балі.

III. Умова контрольної роботи

Варіант 1

Початковий рівень

1. Дано: Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника Знайдіть Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

class=""/>

Середній рівень

2. У трикутнику Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника а кут B на 8° більший, ніж кут A. Знайдіть зовнішній кут при вершині C.

Достатній рівень

3. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 20 см і 10 см. Визначте, яка з них є основою трикутника. Відповідь обгрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса найменшого кута утворює з меншим катетом кути, один із яких на 20° більший від іншого. Знайдіть гострі кути даного трикутника.

Варіант 2

Початковий рівень

1. Дано: Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника Знайдіть Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Середній

рівень

2. У трикутнику Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника а кут C на 15° менший, ніж кут B. Знайдіть зовнішній кут при вершині A.

Достатній рівень

3. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 18 см і 8 см. Визначте, яка з них є бічною стороною трикутника. Відповідь обгрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса найбільшого кута утворює з гіпотенузою кути, один із яких у 2 рази більший, ніж інший. Знайдіть гострі кути даного трикутника.

Варіант 3

Початковий рівень

1. Дано: Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника Знайдіть Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника, якщо два з них відносяться як 1 : 2, а зовнішній кут при третій вершині дорівнює 126°.

Достатній рівень

3. Визначте, чи існує трикутник, периметр якого 47 см, перша сторона менша, ніж друга, на 10 см і більша, ніж третя, на 5 см. Відповідь обгрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса гострого кута з градусною мірою 60° дорівнює 12 см. Знайдіть більший катет трикутника.

Варіант 4

Початковий рівень

1. Дано: Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника Знайдіть Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника

Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника, якщо різниця двох із них дорівнює 70°, а зовнішній кут при третій вершині дорівнює 150°.

Достатній рівень

3. Визначте, чи існує трикутник із периметром 37 см, у якому одна зі сторін менша від двох інших на 2 см і 11 см. Відповідь обгрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику з гострим кутом 30° більший катет дорівнює 18 см. На які відрізки ділить цей катет бісектриса більшого гострого кута трикутника?

IV. Підсумки уроку

Учні здали зошити, після цього вчитель може оголосити правильні відповіді або роздати кожному учневі аркуш з правильними розв’язаннями.

V. Домашнє завдання

За готовими розв’язаннями проаналізувати своє виконання контрольної роботи.

Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко – Х.: Вид. група “Основа”, 2007.- 208 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника - Плани-конспекти уроків по математиці
« 
 »