ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ

ТЕМА 3 РОСЛИНИ

§25. ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ

Пригадайте, з яких органів складаються квіткові рослини.

Пагін – надземний вегетативний орган рослини, який складається зі стебла, бруньок і листків. Стебло забезпечує зв’язок між усіма частинами рослини. Завдяки галуженню воно збільшує поверхню надземної частини. Листок здійснює фотосинтез, газообмін та випаровування води. Пагін також забезпечує ріст рослини.

Яка будова пагона? Розгляньте малюнок 108, А. На стеблі завжди можна побачити місця прикріплення одного

чи кількох листків – вузли. Частина стебла між двома сусідніми вузлами має назву міжвузля. Верхній кут, утворений стеблом і листком, називають пазуха листка.

ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ

Мал. 108. А. Будова пагона:

1 – вузол; 2 – міжвузля; 3 – пазуха листка. Б. Будова бруньки: 1 – зачаткові листки;

2 – зачаткові квітки; 3 – покривні луски; 4 – конус наростання

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА ПАГОНА

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: нормальні, вкорочені та видовжені пагони живих або гербарних зразків рослин (яблуні, абрикоса, сливи, вишні, черешні,

винограду, гіркокаштана, споришу, хмелю тощо), лупа, таблиці.

Хід роботи

Розгляньте пагони різноманітних рослин. Знайдіть їхні складові частини (стебло, листки, бруньки, вузли, міжвузля). Порівняйте бруньки у верхній, середній та нижній частинах пагона. Чи однакові вони за розмірами?

На верхівці пагона розташована верхівкова брунька. Брунька – це зачаток нового пагона з дуже вкороченими міжвузлями. Вона забезпечує ріст пагона та його галуження. Усі бруньки вкрито зовні ущільненими видозміненими листками – лусками. Вони захищають зачаткові листки та стебло від ушкоджень. Луски часто виділяють смолисті речовини (наприклад, у тополі, берези). Ззовні луски можуть бути вкриті густим пушком з волосків, що забезпечує їм додатковий захист від холоду та висихання.

Осьовою частиною бруньки є зачаткове стебло (мал. 108, Б). На ньому можна побачити зачатки майбутніх листків. Зачатки стебла, листків і бруньок разом утворюють зачатковий пагін. На верхівці зачаткового стебла є ділянка, яку називають конусом наростання. Клітини конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагона в довжину. У зимуючих бруньок верхні покривні луски стають твердими, щільно налягають одна на одну, склеюються смолою і герметично закривають ніжну тканину конуса наростання.

Ознайомимося з будовою бруньки, виконавши лабораторне дослідження.

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА БРУНЬКИ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: пагін гіркокаштана, препарувальні голки, скальпель, лупа.

Хід роботи

1. Розгляньте розташування бруньок на гілці гіркокаштана, їхній зовнішній вигляд.

2. Скальпелем зробіть поздовжній розріз великої бруньки гіркокаштана. За допомогою препарувальної голки і лупи розгляньте її внутрішню будову. Як називають такі бруньки?

3. Розріжте більш видовжену маленьку бруньку. Розгляньте її будову. Як називають такі бруньки?

4. Поясніть, чому бруньку називають зачатковим пагоном.

Які є типи бруньок? Розрізняють бруньки верхівкові, пазушні та додаткові. Верхівкові бруньки розміщені на верхівці стебла, тоді як пазушні утворюються в пазусі листка. Додаткові бруньки можуть закладатися на будь-якій частині рослини.

Залежно від особливостей будови розрізняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані. Усередині вегетативних бруньок на зачатковому стеблі є зачатки листків. Генеративні бруньки мають зачаткові квітки або суцвіття (мал. 108, Б). Квіткові бруньки дерев’янистих рослин, насамперед плодових, завжди більші за розмірами, ніж вегетативні, і переважно кулястої форми. Змішані бруньки мають водночас зачатки квіток і листків.

Як із бруньки розвивається пагін?

Ви, напевно, звертали увагу, як з настанням весни бруньки набрякають, а згодом з них з’являється молоде стебло із зеленими листками (мал.109). Це те, що можна побачити зовні. А що ж при цьому відбувається всередині бруньки? Клітини твірної тканини конуса наростання починають ділитися, завдяки чому міжвузля видовжуються, покривні луски розсуваються та відхиляються від стебельця, і розвивається новий пагін. Згодом покривні луски відпадають.

В однорічних видів усі бруньки розвиваються впродовж теплої пори року. У багаторічних рослин холодного чи помірного клімату взимку пагони не ростуть. З пазушних бруньок, що перезимували, навесні виростають нові бічні пагони. Деякі з пазушних і додаткових бруньок після зимівлі не розвиваються. Це так звані сплячі бруньки. Вони можуть перебувати у стані спокою декілька років і відновлюють ріст у разі ушкодження верхівкової бруньки.

ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ

Мал. 109. Розвиток пагона з бруньки. Завдання. Розгляньте малюнок і з’ясуйте, як розвивається пагін з бруньки, виконавши дослідницький практикум (с. 99)

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Пагін – вегетативний орган рослини, до складу якого входять стебло, листки та бруньки. Стебло є осьовою частиною пагона, а листок – бічною.

– Брунька – це зачатковий пагін. Залежно від особливостей будови розрізняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані.

– Ріст пагона в довжину забезпечує конус наростання. У більшості рослин пагін галузиться, що забезпечує формування крони.

Поповніть свій біологічний словник: пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.

2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим пагоном; б) зачатковим листком; в) зачатковим стеблом.

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке пагін? З яких частин він складається?

2. Що таке вузол, міжвузля та пазуха листка?

3. Що таке конус наростання?

4. Завдяки чому пагін росте в довжину?

Дослідницький практикум “Спостереження за розвитком пагона з бруньки” (виконувати вдома з допомогою дорослих).

1. Живці тополі, верби, бузку (на вибір) завдовжки 15-20 см поставте в посудину з відстояною водою в тепле освітлене місце.

2. Через кожні 2-3 дні міняйте воду в посудині. Спостерігайте за станом бруньок на живцях.

3. Позначте в зошиті дату початку досліду, розкриття лусок бруньки, появи молодого пагона.

Поміркуйте. Яке значення сплячих бруньок для рослини?

Чому в природі в рослин одного виду крони можуть бути різної форми?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ - Біологія