Пам’ять – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Пам’ять

Пам’ять є однією з найважливіших якостей нервової системи зберігати і відтворювати інформацію без зміни її характеру і змісту. Мозок людини має певну інформаційну ємність.

Виділяють такі види пам’яті людини. Рухова пам’ять лежить в основі навчання рухам, вироблення навичок письмової мови, а також трудових, побутових, спортивних тощо. Образна – запам’ятовування і відтворення в уяві запахів,

звуків, місцевості, обстановки, форм різних предметів, обличчя людей. Емоційна – зберігання в пам’яті пережитих почуттів, чому допомагають біологічно активні речовини, що виділяються під час емоційного збудження. Словесна – запам’ятовування, збереження слів.

За тривалістю зберігання розрізняють сенсорну, короткочасну і довготривалу пам’ять. Сенсорна і короткочасна пам’ять пов’язана з циркуляцією імпульсів у нейронних сітках. В основі довготривалої пам’яті лежать структурні зміни в нейронах і синапсах.

Усі види пам’яті взаємозв’язані, одна й та сама інформація може запам’ятовуватися за допомогою кількох видів пам’яті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пам’ять – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології