ПАМ’ЯТКА, при укладанні трудової угоди

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

ПАМ’ЯТКА

Для використання при укладанні трудової угоди (договору-підряду, контракту) на виконання роботи, що містить комерційну таємницю підприємства

На відміну від трудового договору про прийом на роботу співробітника з зарахуванням його в штат підприємства, в трудовій угоді (договорі-підряді, контракті) вказуються конкретні відомості, що становлять

комерційну таємницю підприємства, передбачаються умови її захисту і залежні від цього зобов’язання виконавця щодо забезпечення збереження комерційної таємниці, що стала йому відомою.

У трудовій угоді (договорі-підряді, контракті) чітко регламентується обов’язок адміністрації підприємства забезпечувати умови виконання роботи для того, щоб передбачені угодою відомості, що складають комерційну таємницю, не стали відомі іншим особам. Неодмінно вказується гриф конфіденційності, перелік відомостей, що містять комерційну таємницю, а також документи і вироби, у яких міститься інформація, що не підлягає

розголошенню.

У трудовій угоді (договорі-підряді, контракті) повинні бути передбачені наступні зобов’язання виконавця роботи:

1. Не розголошувати і не передавати нікому, ні в якій формі, а також без дозволу керівника підприємства не використовувати у своїх інтересах або інтересах третьої сторони обумовлені в трудовій угоді (договорі-підряді, контракті) відомості, віднесені до комерційної таємниці, як під час виконання робіт, так і після їхнього завершення.

2. Виконувати роботи, а також зберігати документи і вироби в місцях, зазначених у трудовій угоді (договорі-підряді, контракті).

3. Негайно повідомляти керівника робіт і в підрозділ безпеки підприємства про випадки:

– спроби сторонніх осіб добути (вивідати) інформацію, що становить комерційну таємницю підприємства;

– втрати документів (виробів, дослідних зразків та ін.), що містять комерційну таємницю.

4. Не копіювати і не розмножувати документи (виготовляти копії виробів), віднесені до категорії “комерційна таємниця”, без письмового дозволу керівника підприємства або посадових осіб, яким делеговане це право.

5. По закінченні робіт здати в підрозділ безпеки всі одержані для їхнього виконання документи і вироби.

У договірних документах варто також передбачити, що у випадку невиконання встановлених вимог, а також зобов’язань виконавцем робіт підприємство має право в односторонньому порядку розірвати з ним трудову угоду (договір-підряду, контракт) і притягти до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Перераховані зобов’язання працівника, що залучається до виконання робіт категорії “комерційна таємниця”, можуть бути оформлені у вигляді самостійного (окремого документа), або ж на додаток до основної трудової угоди. Будучи підписаними ним, вони при необхідності використовуються в процесі розгляду у зв’язку з витоком комерційної таємниці підприємства.

Підрозділ безпеки підприємства

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПАМ’ЯТКА, при укладанні трудової угоди - Довідник з економіки