Панування над природою

Філософія посбіник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

§ 2. Свобода – фундамент практики

Панування над природою

Розвиток науки, техніки, промислового виробництва, транспорту і зв’язку, тобто всього того, що в марксистській філософії визначають як “базис”, матеріальну основу суспільства, ставить питання про можливість для людини досягти такого рівня наукових знань і практичних умінь, що дасть змогу їй підкорити своїй силі природні стихії. Йдеться саме про панування над природою в прямому розумінні слова. Безперечно, воно має низку

позитивних моментів, як-от: винай-дення способів лікування інфекційних хвороб і повного їх подолання, загальне підвищення рівня медицини та охорони здоров’я, поліпшення побутових умов життя людей. Разом з тим суперечливими з погляду побічних наслідків є деякі проекти, що стосуються змін природних умов: клімату, ландшафтів, водного режиму на користь задоволення господарських потреб людини. Багато з них було здійснено (це відображає, наприклад, часто повторювана у географічній та гідроінженерній літературі фраза, що Дніпро на території України “зарегульований”); деякі ж залишилися без втілення у життя (спроба повернути найбільші річки Західного Сибіру в напрямку Середньої Азії з метою зрошення сільськогосподарських угідь). Це питання є одним із перехідних до філософії природи, тому розглядатимемо його пізніше.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Панування над природою - Довідник з філософії