Парадигма державного управління

Державне управління

Парадигма державного управління. Початкова концептуальна схема, модель постановки проблем і їх вирішення, методів дослідження у сфері державного управління, домінуюча впродовж певного історичного періоду. Сучасна П. д. у., за оцінкою американських учених 3. Лана та К. Андерс, систематизує актуальні напрями державного управління і визначає основні їх аспекти, зокрема політичний, правовий, історичний, менеджерський, етичний та інтегрований. За іншим тлумаченням П. д. у. – це система основних наукових досягнень у сфері

державного управління – теорій, методів, згідно з якими організовується діяльність; теоретичний опис або модель постановки проблеми, прийнята як зразок вирішення завдань. При цьому науковий термін “парадигма” найчастіше використовується у значенні “теорія”, “концепція”, “доктрина”, “модель”, “уявлення”, “система поглядів”.

Можна також тлумачити П. д. у. як продукт бачення та осмислення державного управління, сукупність уявлень про його об’єкт, процеси, явища, як образу його бажаного майбутнього стану набір системоутворюючих ідей і соціальних цінностей. як сценарій

можливих подій, обставин і наслідків і як свідчення міри професіоналізму суб’єктів державного управління, як продукт розумової праці керівників усіх рівнів управління. З цієї точки зору П. д. у. включає пізнавальний, аналітичний, ціннісний, творчий і організаційно-вольовий компоненти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Парадигма державного управління - Державне управління