Паразитизм

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ

9.3. Паразитизм

Основні поняття і терміни: Паразит, паразитизм, основний господар, проміжний господар, ектопаразити, ендопаразити, паразитоїди, облігатний і факультативний паразитизм.

Паразитизм – Це така форма трофічних зв’язків між видами, за якої організм-споживач (паразит) використовує живого господаря як джерело їжі і місце постійного чи тимчасового проживання.

Відповідно, Паразит – Це організм, який живе на поверхні

(ектопаразит), або в органах і тканинах (ендопаразит) інших видів організмів, живиться за їх рахунок готовими органічними речовинами, виснажує, викликає захворювання і навіть смерть живителів.

Існують Облігатні (постійні) і Факультативні (тимчасові) форми паразитизму. Залежно від вибору господаря-живителя, паразити поділяються на Вузькоспеціалізовані, здатні паразитувати тільки на одному із видів рослин чи тварин, та Неспеціалізовані, що можуть паразитувати на різних видах живих організмів.

Важливим моментом у житті паразитів є перехід їх з одного організму на інший для завершення повного циклу розвитку.

Це означає, що серед паразитів є група таких, які протягом всього життя живуть за рахунок Одного господаря-живителя (Аскарида, туберкульозна паличка; гриб фітофтора, гриб ріжки, сажкові гриби та ін.). Інша група паразитів частину свого життя живе в організмі Проміжного господаря, а іншу – в організмі Основного господаря (рис. 9.10). Отже, вони для повного циклу розвитку потребують двох і більше господарів. Такими є бичачий ціп’як (стадія фіни – у великої рогатої худоби, доросла особина – в людини); малярійний плазмодій (комар – проміжний, людина – основний господар).

Паразитизм

Рис. 9.9. Розвиток свинячого ціп’яка, його проміжні й основні господарі-живителі.

Значну роль у поширенні паразитів відіграють Переносники захворювань (кровосисні комахи, лисиці, вовки, собаки, пацюки та ін.). Наприклад, сонна хвороба викликається трипаносомами, які живуть у крові африканських антилоп, не завдаючи їм відчутної шкоди. До людини ці паразити переносяться мухою це-це.

Серед паразитичних форм відносин є й такі, за яких обов’язковою є загибель живителя у молодому віці. Ця форма паразитизму поширена у комах рядів перетинчастокрилих і двокрилих. Вони відкладають свої яйця в яйця або личинки інших комах, які від цього гинуть, не досягнувши зрілого стану. Цю групу комах називають Паразитоїдами. До них належать близько 25% усіх видів сучасних комах. їх використовують для боротьби із шкідниками, із збудниками захворювань шляхом знищення переносників.

Менш поширеними і тому менш впливаючими на популяції є такі позитивні форми як коменсалізм і мутуалізм, які сприяють росту і виживанню популяцій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Паразитизм - Довідник з екології