Past Continuous Минулий тривалий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

Past Continuous Минулий тривалий час

Past Continuous утворюється за допомогою минулого часу дієслова To be (was/were) + основа дієслова із закінченням – ing:
He Was reading. (Він читав.)
We Were reading. (Ми читали.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/he/she/it was playing. (Я грався./Він грався./Вона гралась./Воно гралось.)
You/we/they were playing. (Ти грався./Ви грались./Ми грались./Вони грались.)
Заперечне речення
I/he/she/it Was not (wasn’t) playing. (Я не грався./Він не грався./Вона не гралась./Воно не гралось.)
You/we/they were not (weren’t) playing. (Ти не грався./Ви не грались./Ми не грались./Вони не грались.)
Питальне речення
Was I/he/she/it Playing? (Я грався?/Він грався?/Вона гралась?/Воно гралось?)
Were You/we/they Playing? (Ти грався?/Ви грались?/Ми грались?/Вони грались?)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Past Continuous Минулий тривалий час – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови