Патронат

Патронат (лат. patronatus, від patronus – покровитель) – особлива форма заступництва (покровительства) багатими людьми бідних. Виник у період розпаду первіснообщинного ладу і формування рабовласницького устрою; був поширений у Давньому Римі; бідні члени родів і безправні плебеї йшли під захист багатих людей (під П.), отримували ім’я патрона, захист від нього, частину родової землі. З часом П. поширився на рабів, яких відпускали на волю, на залежні від Риму громади, міста і провінції Італії. На пізніх етапах існування Римської імперії під П. окремих

сенаторів віддавалися дрібні землевласники й ремісники, села, громади й міста. Землевласники отримували – ри цьому право користуватися землею, уникали високих податків, гніту лихварів, утисків чиновництва. Сучасний П. – система підприємницьких організацій, створених для захисту інтересів капіталістів, впливу на політику держави, протидії могутнім ТНК та ін. Такі організації виникли наприкінці XVIII-на початку XIX ст. у Великобританії, Німеччині та інших країнах. У них об’єднувалися підприємці окремих міст, областей, галузей промисловості з метою встановлення вигідних митних, транспортних тарифів, захисту своїх капіталів від зазіхань найманих робітників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Патронат - Економічний словник