Пенсії соціальні

Пенсії соціальні – пенсії, які призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам (крім інвалідів з дитинства), які не мають права на трудову пенсію: інвалідам І та II груп, у тому числі інвалідам з дитинства, а також інвалідам III групи; особам, які досягли віку: чоловіки – 60, жінки – 55 років; дітям – у разі втрати годувальника; дітям – інвалідам віком до 16 років. П. с. призначаються в таких розмірах: 30 відсотків мінімального розміру пенсії за віком: особам, які досягли віку: чоловіки – 60, жінки – 55 років і не набули права на трудову

пенсію без поважних причин; 50 відсотків мінімального розміру пенсії за віком: особам, які досягли віку : чоловіки – 60, жінки – 55 років і не набули права на трудову пенсію з поважних причин; інвалідам III групи; 100 відсотків мінімального розміру пенсії за віком: інвалідам II групи; дітям – інвалідам віком до 16 років; дітям, а також одному з батьків, або чоловікові (дружині), або діду, бабусі, брату чи сестрі, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років; 200 відсотків мінімального розміру пенсії за віком: інвалідам
І групи; матерям, яким присвоєно звання “Мати-героїня”. Якщо громадянин одночасно має право на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатних членів сім’ї до пенсії за віком або у разі інвалідності зі вибором того, хто звернувся, призначається або пенсія, або надбавка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пенсії соціальні - Довідник з правознавства