Пенсії трудові

Пенсії трудові – пенсії, які призначаються особам, зайнятим суспільно корисною працею. До них належать: особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах, у тому числі за угодами цивільно-правового характеру, незалежно від форм власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів, за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду України; особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно особистій праці,- за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами таких спілок,- за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню; працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу фельд’єгерської служби Міністерства зв’язку України; вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи громадських обов’язків або у зв’язку із рятуванням людського життя, охороною державної, колективної та індивідуальної власності, а також при охороні правопорядку; особи, зайняті доглядом за інвалідом І групи або дитиною – інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду; члени, сімей названих осіб і пенсіонерів з числа цих осіб – у разі втрати годувальника. П. т.- пенсії за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років (ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пенсії трудові - Довідник з правознавства