Перехід права власності

Перехід права власності – відносини, за допомогою яких право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) переходить від однієї особи до іншої. В цивільному законодавстві визначається момент виникнення права власності у набувача за договором. Згідно із ст. 128 Цив. К. України це право виникає з моменту передачі речі, якщо інше не передбачено договором або законом. Передачею визнається вручення речей набувачеві, здача майна транспортній організації для відправлення набувачеві, здача на пошту поштового

відправлення, відчуженого без зобов’язання доставки. До передачі прирівнюється передача коносаменту або іншого розпорядчого документа на речі. Угодою сторони можуть визначити й інший момент виникнення права власності, наприклад момент укладення угоди. Щодо деяких угод законодавець визначає спеціально той чи інший момент виникнення права власності у набувача, наприклад момент нотаріального посвідчення угоди, якщо таке посвідчення є обов’язковим. Цей момент може бути обумовлений також рішенням суду. У позадоговірних відносинах право власності в особи виникає в момент заволодіння річчю (дарами природи) або створення її (скульптури, картини тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Перехід права власності - Довідник з правознавства