Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 43

Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Цілі уроку: ознайомити учнів зі структурою Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва (малі й великі періоди, групи й підгрупи), з довгою й короткою формою періодичної системи хімічних елементів; продовжити формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей хімічних елементів, виходячи з їх положення в періодичній системі;

показати загальну залежність і розвиток неорганічної природи; продовжити формування знань про загальні закони природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: розповідь учителя, індивідуальна робота з періодичною системою хімічних елементів, фронтальна робота з періодичною системою, демонстрація.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (коротка і довгоперіодна форми).

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Завдання класу

(Четверо учнів працюють біля дошки.)

1. Дати порівняльну характеристику лужних

металів.

2. Дати порівняльну характеристику галогенів.

3. Здійснити перетворення:

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Фронтальна бесіда

– Які вчені вдавалися до спроб класифікувати хімічні елементи?

– Як змінюється валентність у вищому оксиді в елементів:

¦ від Li до С;

¦ від Na до СІ?

– Як змінюється характер оксидів цих елементів?

Висновок. Властивості елементів та їхніх сполук повторюються. Періодична залежність означає, що властивості елементів повторюються.

– Яку властивість атомів поклав в основу класифікації Д. І. Менделєєв?

– Як Д. І. Менделєєв сформулював періодичний закон?

Властивості простих тіл, а також форма і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

III. Вивчення нового матеріалу

Спробуємо з’ясувати, що із цього вийшло, у чому суть відкриття Д. І. Менделєєва. Розглянемо таблицю сучасної Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Горизонтальні ряди елементів, у межах яких властивості елементів змінюються послідовно (наприклад, ряд з восьми елементів від Літію до Неону або від Натрію до Аргону), Д. І. Менделєєв назвав періодами.

Періоди бувають великі й малі. Малі періоди складаються з одного ряду (1, 2, 3); великі періоди – з двох рядів (4, 5, 6).

Група – це вертикальний ряд подібних за властивостями елементів. Група поділяється на підгрупи: головну й побічну. Головна підгрупа містить елементи й малих, і великих періодів, побічна – елементи виключно великих періодів.

Завдання для закріплення

1) Де в періодичній системі розташований елемент № 20? Складіть формулу його оксиду й гідроксиду. (СаО, Са(ОН)2 – II група, 4 період)

2) Назвіть елементи:

А) 4 період, IV група, головна підгрупа; (Ge)

Б) 5 період, III група, побічна підгрупа. (Y)

– Як змінюються металічні й неметалічні властивості елементів і характер їх оксидів у малих періодах?

У всіх періодах зі збільшенням відносних атомних мас (зліва направо) спостерігається ослаблення металічних і посилення неметалічних властивостей. У великих періодах металічні властивості елементів ослабляються зі зростанням порядкового номера повільніше, ніж у малих періодах, тому в парних рядах розташовані метали.

– Як змінюються металічні властивості лужних металів і неметалічні властивості галогенів залежно від відносної атомної маси?

У головних підгрупах (згори вниз) зі збільшенням відносних атомних мас посилюються металічні властивості елементів і слабшають неметалічні.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

– Як змінюється максимальна валентність елементів у вищому оксиді? Вища валентність елементів у сполуках з Оксигеном (за деякими винятками) відповідає номеру групи. Елементи побічних підгруп можуть виявляти й іншу валентність. Наприклад, Купрум – елемент І групи побічної підгрупи – утворює оксид Сu2O. Однак найпоширенішими є сполуки двовалентного Купруму (Au(+3), F(-1), 0(-2), N(+4) та ін.).

– Як змінюється валентність елементів неметалів у сполуках з Гідрогеном?

Елементи головних підгруп IV-VII груп утворюють також леткі сполуки з Гідрогеном. Валентність елементів у сполуках з Гідрогеном визначається різницею між числом 8 і номером групи.

Завдання для закріплення

3) Складіть формулу вищого оксиду й укажіть його характер для елементів № 23, 30, 34. (V2O3 (основний), ZnO (амфотерний), SeO3 (кислотний))

4) Складіть формули летких сполук із Гідрогеном для елементів № 15,35. (РН3, НВr)

5) Назвіть елементи 5 періоду, які мають формулу вищого оксиду R2O3. (Y, In)

6) Назвіть елемент 3 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном H3R. (Р)

7) Назвіть елемент, розташований у V групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 108. (N)

8) Назвіть елемент, розташований у IV групі, відносна молекулярна маса сполуки якого з Гідрогеном дорівнює 32. (Si)

IV. Самостійна робота на закріплення вивченого матеріалу з взаємоперевіркою

Учні індивідуально письмово за варіантами працюють із періодичною системою, після закінчення часу обмінюються варіантами з метою взаємоперевірки.

Варіант І

1. Назвіть елемент 4 періоду, VI групи головної підгрупи.

2. Складіть формулу вищого оксиду елемента № 32.

3. Назвіть елемент 4 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном HR.

4. Назвіть елемент, розташований у II групі, відносна молекулярна маса гідроксиду якого дорівнює 58.

Варіант II

1. Де в періодичній системі розташований елемент № 26?

2. Складіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном для елемента № 8.

3. Назвіть елемент 5 періоду, що має формулу вищого оксиду RO3.

4. Назвіть елемент, розташований у IV групі, відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном якого – 211.

Варіант III

1. Назвіть найактивніший метал 4 періоду.

2. Складіть формулу вищого оксиду елемента № 3.

3. Назвіть елемент 5 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном HR.

4. Назвіть елемент, розташований у III групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 102.

Варіант IV

1. Назвіть найактивніший метал IV групи головної підгрупи.

2. Складіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном для елемента № 33.

3. Назвіть елемент 5 періоду, що має формулу вищого оксиду R2O7.

4. Назвіть елемент, розташований у І групі, відносна молекулярна маса гідроксиду якого дорівнює 40.

Варіант V

1. Назвіть найактивніший неметал 5 періоду.

2. Складіть формулу вищого оксиду елемента № 15.

3. Назвіть елемент 2 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном RH4.

4. Назвіть елемент, розташований у IV групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 60.

Варіант VI

1. Назвіть найактивніший неметал V групи головної підгрупи.

2. Складіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном для елемента № 9.

3. Назвіть елемент 3 періоду, що має формулу вищого оксиду RO.

4. Назвіть елемент, розташований у III групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 70.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника і відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про відкриття радіоактивності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва - Плани-конспекти уроків по хімії