Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів – Періодичний закон та теорія будови атома

Хімія
Загальна хімія

Періодичний закон та теорія будови атома

Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів

Формулювання Періодичного закону, яке було вперше введене Д. І. МенделєєвиМ:Фізичні й хімічні властивості елементів, що виявляються у властивостях простих іскладних тіл, перебувають у періодичній залежності від їх атомної маси.
Графічним зображенням Періодичного закону Д. І. Менделєєва є Періодична система хімічних елементіВ.
Періоди – це горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього

сім.
Періоди поділяються на малІ, що складаються з одного ряду (1-3 періоди), і великІ, що складаються з двох рядів (4-7 періоди).
У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук.
У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.
Група – це вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи.
У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи – головну (або А) і побічну
(або Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп – тільки великих періодів і лише метали.
У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук).
У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.
Фізичний зміст Періодичного законУ. В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються.
Сучасне формулювання
Періодичного законУ:
Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів – Періодичний закон та теорія будови атома - Довідник з хімії