Підприємницький дохід

Підприємницький дохід – дохід, отриманий від підприємницької діяльності Згідно з теорією К. Маркса – частина прибутку, яка залишається у власності функціонального капіталіста після сплати процента на взятий у позику капітал Цей капітал затрачається на купівлю засобів виробництва і робочої сили, яка в процесі виробництва створює додаткову вартість (прибуток). Частину прибутку капіталіст віддає банкіру за користування кредитом. Так відбувається поділ капіталу на капітал – власність і капітал – функцію. Спочатку такий поділ стосується лише позичкового капіталу, але з розвитком кредитування і акціонерної власності поділ прибутку на процент і підприємницький дохід набуває загального характеру. В сучасних умовах основними формами П. д. стає дивіденд, засновницький прибуток, платня за участь у роботі керівних органів крупних акціонерних компаній тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підприємницький дохід - Економічний словник