Підприємства казенні

Підприємства казенні – різновид державної економічної форми власності, на базі якої створюються і функціонують підприємства з метою виготовлення специфічного виду суспільних товарів для забезпечення грошової системи та ін. У державному секторі економіки виділяють комерційний (діє на принципах господарського розрахунку, передусім самоокупності та ін.) і не комерційні сектори (діє частково або цілком на не комерційній основі для забезпечення обороноздатності країни, охорони правопорядку, функціонування грошової системи тощо). У практиці господарювання в Україні до П. к. відносять державні підприємства, в структурі виробництва яких державне замовлення становить не менше 50%. З погляду юридичної власності такі підприємства є об’єктом володіння, розпорядження та управління держави.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підприємства казенні - Економічний словник