Підслідність кримінальних справ

Підслідність кримінальних справ – сукупність встановлених законом ознак справи, за якими вона належить до відання того чи іншого органу розслідування. Розрізняють п’ять видів П.: предметна (родова), персональна, альтернативна, за зв’язком справ, територіальна. За предметною (родовою) П. орган, який розслідуватиме справу, визначається за характером скоєного злочину, його кваліфікацією. За цією ознакою розмежовується компетенція в частині розслідування між різними органами попереднього слідства: слідчими прокуратури, органів внутрішніх

справ і органів СБ України (ч. 1 ст. 111, ч. 1 і 2 ст. 112 КПК). Так звана персональна П. визначається суб’єктом злочину. Наприклад, усі справи про злочини, скоєні неповнолітніми, повинні розслідуватися слідчими органів внутрішніх справ, а всі справи про злочини, скоєні військовослужбовцями, військовозобов’язаними під час перебування на навчальних зборах та іншими особами, справи про скоєння злочинів, які підсудні військовим судам (ст. 36 КПК),- слідчими військової прокуратури. Альтернативна П. (ч. З ст. 112 КПК) означає, що справа розслідується органом попереднього слідства того відомства, який порушив кримінальну справу.
Я. за зв’язком справ застосовується тоді, коли розслідування однієї справи пов’язане з розслідуванням іншої. Територіальна П. означає, що згідно із ст. 116 КПК попереднє розслідування проводиться в тому районі, де скоєно злочин. Слідчий, встановивши, що справа йому не підслідна, зобов’язаний провести всі невідкладні слідчі дії і передати справу прокурору для направлення її за підслідністю, склавши про це мотивовану постанову.

Спори про П. справ між органами розслідування вирішуються відповідними прокурорами (ст. 117 КПК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підслідність кримінальних справ - Довідник з правознавства