Підсудний

Підсудний – обвинувачений, якого за наявності достатніх підстав для розгляду кримінальної справи в судовому засіданні постановою судді або ухвалою розпорядчого засідання суду віддано до суду (ст. ст. 43, 237 КПК). П. має процесуальні права, необхідні для захисту від пред’явленого йому обвинувачення: на одержання копії обвинувального висновку чи інших документів, які містять обвинувачення, не пізніше як за 3 доби до розгляду справи в судовому засіданні його рідною або іншою мовою, якою він володіє (ст. 254 КПК); до початку розгляду справи ознайомитися

з матеріалами справи (ст. 255 КПК); заявляти відводи і клопотання; мати захисника або взяти захист своїх інтересів на себе; заявляти клопотання і висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; просити суд про приєднання до справи документів, про виклик свідків, про призначення експертизи та затребування інших доказів; давати пояснення по суті справи в кожний момент судового слідства або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; просити суд про оголошення доказів, які є у справі; ставити запитання іншим підсудним, свідкам, експерту, спеціалісту, потерпілому, цивільному
позивачу, цивільному відповідачу; брати участь в огляді речових доказів, місця скоєння злочину і документів; брати участь у судових дебатах при відсутності захисника; звертатися до суду з останнім словом (ст. 263 КПК). Підсудний користується рівними з іншими учасниками судового розгляду правами щодо подання доказів, участі в дослідженні доказів і заявлених клопотань (ст. 261 КІІК). Участь П. в судовому розгляді є обов’язковою. Розгляд справи без П. допускається лише у виняткових випадках: 1) якщо він перебуває за межами України і ухиляється від явки в суд; 2) якщо справу про злочин, за який не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути за його відсутності, проте суд і в цьому випадку має право визнати явку П. обов’язковою (ст. 162 КПК). У разі неявки П. на судове засідання без поважних причин суд відкладає судовий розгляд і має право покласти на нього судові витрати, пов’язані з відкладенням засідання, а також винести рішення про привід, обрання або зміну запобіжного заходу щодо нього на більш суворий (ст. 288 КПК). П., як і інші учасники судового розгляду, повинен дотримуватися порядку в судовому засіданні. За порушення цього обов’язку він може бути виведений із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду справи (ст. ст. 271, 272 КПК). П., щодо якого постановлено обвинувальний вирок, є засудженим, а щодо якого постановлено виправдальний вирок,- виправданим. У 3-денний строк після оголошення вироку йому має бути вручена копія вироку (ст. 344 КПК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсудний - Довідник з правознавства