Підсудність

Підсудність – розподіл між судами справ, що підлягають розгляду в першій інстанції. Встановлено такі види підсудності: родова (предметна), територіальна (місцева), за зв’язком справ, а в кримінальному процесі – ще й спеціальна. Родова П. визначає віднесення справи до відання тієї чи іншої ланки судової системи залежно від виду злочину або характеру цивільної справи. Наприклад, більшість кримінальних справ підсудні районним (міським) судам і розглядаються у колегіальному порядку або одноособово суддею (ст. 33 КПК). Справи про особливо

небезпечні злочини (наприклад, про особливо небезпечні злочини проти держави та інші, перелічені в ст. 34 КПК) підсудні Верховному Суду Автономної Республіки Крим, обласному. Київському, Севастопольському міським судам. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними (міськими) судами (ст. 123 ЦПК). Територіальна (місцева) П. визначається місцем скоєння злочину. За територіальною ознакою встановлюють, якому конкретно з однойменних судів підсудна справа. За загальним правилом кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого скоєно злочин або в районі
діяльності якого закінчено попереднє розслідування в даній справі (ст. 37 КПК). Відповідно до ст.-125 ЦПК позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача. Однак ст. 126 ЦПК встановлюй випадки, коли П. справи визначається за вибором позивача. В цивільному процесі для певної категорії справ (ст. 130 ЦПК) встановлена виключна П. П. за зв’язком справ у цивільному процесі передбачена ст. 131 ЦПК. Ця П. визначається можливістю об’єднання в одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення однієї особи або групи осіб у скоєнні одного або кількох злочинів, які (справи) підсудні за територіальною чи родовою ознакою різним судам (ст. ст. 39, 40 КПК). Спеціальна П. у кримінальному процесі визначається суб’єктом злочину. Цей вид П. стосується переважно кримінальних справ про злочини військовослужбовців та військовозобов’язаних під час проходження ними військового збору. Спеціальна П.- це П. військовим судам або міжобласним судам (ст. 36 КПК). Верховному Суду України підсудні кримінальні справи особливої складності або виняткового громадського значення. Цей суд та вищестоящі суди мають право вилучати з підсудності нижчестоящих судів на своїй території і приймати до свого провадження будь-які справи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсудність - Довідник з правознавства