ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV

Розділ IV Механічна робота та енергія
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV

– Механічна робота дорівнює добутку сили на величину переміщення: А = F ∙ s.

– Потужність дорівнює відношенню роботи до часу, впродовж якого ця робота була виконана: р = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV.

– Енергія – це можливість тіла виконати роботу. Величина енергії дорівнює найбільшій роботі, яку тіло може виконати за даних умов.

– Кінетичну енергію мають тіла, що рухаються. Кінетична енергія обчислюється за формулою: Ек = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV.

– Потенціальна енергія: тяжіння: Ер = mgh; пружної деформації:

Ер = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV ∙ F ∙ х, або Ер = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV ∙ k ∙ х2.

– Повна механічна енергія тіла дорівнює сумі його кінетичної і потенціальної енергій.

– Закон збереження механічної енергії: повна механічна енергія тіла не змінюється, якщо немає втрат на тертя.

– Плечем сили називають найкоротшу відстань від осі обертання до лінії дії сили.

– Моментом сили називають добуток сили на плече: М = F ∙ l.

– Важіль не обертається, якщо сума моментів сил, які обертають за годинниковою стрілкою, дорівнює сумі моментів всіх сил, що обертають його проти годинникової стрілки.

– Нерухомий блок дозволяє змінити напрям дії сили.

– Рухомий блок дає двократний виграш в силі.

– Чим менший кут нахилу похилої площини – тим більший виграш у силі.

– Коефіцієнтом корисної дії машини або механізму називають відношення корисної роботи, яку виконує машина, до всієї енергії, затраченої на виконання цієї роботи.

– “Золоте правило” механіки: виграючи за допомогою деякого механізму в силі, ми обов’язково програємо у відстані (і навпаки).

– Згідно закону збереження енергії, неможливо створити вічний двигун першого роду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV - Фізика