Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності”

УРОК 36

Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності”

Мета уроку: визначити рівень оволодіння знаннями; коригувати знання, уміння, навички.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Контрольна робота

Варіант І

Задача 1

Підприємство щомісяця реалізує в середньому 240 одиниць продукції за ціною 600 грн. При цьому постійні витрати за рік становили 700 000 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 220 грн. У поточному

періоді підприємству вдалося скоротити витрати сировини на 40 грн., а також витрати на рекламу на 100 000 грн. На скільки відсотків збільшиться прибуток за незмінних ціни й обсягу реалізації?

Задача 2

Заповнити таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

10

900

100

20

4

30

5

Задача 3

Фінансовий менеджер підприємства проаналізував результати роботи підприємства в минулому періоді. Виявилось, що рентабельність активів становила

0,26 %; продукції – 33,08; продажів – 16,21 %; власного капіталу – 4,34 %; основних засобів – 5,3 %; оборотних засобів – 59,67 %. Чистий прибуток становить 76 500 грн. Обчислити:

1) середньорічну вартість активів;

2) собівартість продукції;

3) чистий дохід;

4) середньорічну вартість власного капіталу;

5) вартість основних засобів;

6) вартість оборотних засобів.

Задача 4

Визначити найбільш ефективний інвестиційний проект. Ставка дисконтування для першого проекту – 20 %, для другого – 25 %.

Показники

Проект а

Проект Б

Розмір капіталовкладень

7000

9000

Сума грошового потоку

1-й рік

3000

5000

2-й рік

4000

4000

3-й рік

4000

4000

4-й рік

6000

6000

5-й рік

6000

8000

Розрахувати чистий грошовий потік, індекс дохідности, період окупності.

Варіант ІІ

Задача 1

Підприємство щомісяця реалізує в середньому 80 одиниць продукції за ціною 1500 грн. При цьому постійні витрати за рік становили 900 000 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 310 грн. У поточному періоді підприємство збільшило збут на 10 %, скоротивши ціну на 15 %. На скільки відсотків змінився прибуток за незмінних інших умов?

Задача 2

Заповнити таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

10

500

200

20

10

50

40

Задача 3

Фінансовий менеджер підприємства проаналізував результати роботи підприємства в минулому періоді. Виявилося, що рентабельність активів становила 0,36 %; продукції – 45,24; продажів – 22,4; власного капіталу – 6,04; основних засобів – 7,37; оборотних засобів – 80,3. Чистий прибуток становить 200 250 тис. грн. Визначити:

1) середньорічну вартість активів;

2) собівартість продукції;

3) чистий дохід;

4) середньорічну вартість власного капіталу;

5) вартість основних засобів;

6) вартість оборотних засобів.

Задача 4

Визначити найбільш ефективний інвестиційний проект. Ставка дисконтування для першого проекту – 20 %, для другого – 25 %.

Показники

Проект А

Проект Б

Розмір капіталовкладень

12000

8000

Сума грошового потоку

1-й рік

3000

5000

2-й рік

3000

2000

3-й рік

4000

4000

4-й рік

7000

6000

5-й рік

7000

4000

Розрахувати чистий грошовий потік, індекс дохідности, період окупності.

Розв’язання

Варіант І

Задача 1

1) Обчислюємо прибуток у базовому періоді.

Дохід:

240 – 12 – 600 = 1 728 000 (грн.)

Витрати:

700000 + 240 – 220 – 12 = 1333 600 (грн.).

Прибуток:

1728000 – 1333600 = 394400 (грн.).

2) Обчислюємо прибуток у звітному періоді.

Дохід – 1 728 000 грн.

Витрати:

700000 – 100000 + (220 – 40) – 240 – 12= 1118400 (грн.).

Прибуток:

1728000 – 1118400 = 609600 (грн.).

3) Розраховуємо темпи зростання прибутку.

6096001 – 100 %/394400 = 154 %

Отже, прибуток збільшився на 54 %.

Задача 2

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

10

900

100

1000

90

10

100

20

900

140

1040

45

7

52

4

30

900

150

1050

30

5

35

1

Задача 3

1) Середньорічна вартість активів – 29 423 076 грн.

2) Собівартість продукції – 231 260 грн.

3) Чистий дохід – 472 000 грн.

4) Середньорічна вартість власного капіталу – 1 763 000 грн.

5) Вартість основних засобів – 1 443 000 грн.

6) Вартість оборотних засобів – 128 200 грн.

Задача 4

NPV, грн.

5897,38

4687,04

ПО, років

2,71

3,29

ІД, %

184,25

152,08

Отже, перший проект є більш вигідним, оскільки він забезпечить більший грошовий потік і окупиться за менший період часу.

Варіант ІІ

Задача 1

1) Обчислюємо прибуток у базовому періоді.

Дохід:

80 – 12 – 1500 = 1 440 000 (грн.).

Витрати:

900000 + 80 – 310 – 12= 1 197 600 (грн.).

Прибуток:

1440000 – 1197600 = 242 400 (грн.).

2) Обчислюємо прибуток у звітному періоді.

Дохід:

80 – 1,1 – 1500 – 0,85 – 12 = 1 346 400 (грн.).

Витрати:

900 000 + 80 – 1,1 – 310 – 12 = 1 227 360 (грн.).

Прибуток:

1346 400 – 1227 360 = 119 040 (грн.).

3) Розраховуємо темп зміни прибутку:

119040 – 100 %/242400 = 49 %.

Отже, прибуток знизився на 51 %.

Задача 2

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

10

500

1500

2000

50

150

200

20

500

1600

2100

25

80

105

10

50

500

2000

2500

10

40

50

13,3

Задача 3

1) Середньорічна вартість активів – 55 625 000 грн.

2) Собівартість продукції – 442 650 грн.

3) Чистий дохід – 894 000 тис. грн.

4) Середньорічна вартість власного капіталу – 3 315 400 грн.

5) Вартість основних засобів – 2 717 090 грн.

6) Вартість оборотних засобів – 249 375 грн.

Задача 4

NPV, грн.

1087,06

3096,32

ПО, років

4,58

3,60

ІД, %

109,06

138,70

Отже, другий проект є більш вигідним, оскільки він забезпечить більший грошовий потік і окупиться за менший період часу.

III. Підсумок уроку

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності” - Плани-конспекти уроків по хімії