ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 10. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ *

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Рівень І (одне питання – 0,5 бала)

Оберіть варіант із правильною відповіддю.

1. Укажіть країну, з якою Україна межує на півночі.

А Молдова;

Б

Білорусь;

В Словаччина;

Г Румунія.

2. Україна входить до складу:

А Європейського Союзу;

Б Організації за демократію й економічний розвиток – ГУАМ;

В НАТО;

Г НАФТА.

3. Укажіть фактор, що безпосередньо впливає на кількість населення країни.

А Географічне положення;

Б природний рух населення;

В забезпеченість природними ресурсами;

Г розвиток промисловості.

4. Укажіть назву процесу, пов’язаного з переїздом населення з великих міст до передмість.

А Урбанізація;

Б субурбанізація;

В міграція;

Г рурбанізація.

5. Укажіть області України з найвищим рівнем

безробіття.

А Донецька, Луганська, Дніпропетровська;

Б Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська;

В Харківська, Запорізька, Сумська;

Г Київська, Полтавська, Черкаська.

6. Укажіть, що становить опорний каркас системи розселення.

А Поєднання головних населених пунктів і транспортних магістралей, що з’єднують їх;

Б обласні й районні центри;

В поєднання міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів;

Г автомобільні шляхи й залізниці.

Рівень ІІ (одне питання – 1 бал)

7. Розподіліть три держави за довжиною сухопутних кордонів з Україною (цифрою укажіть місце).

Словаччина

Росія

Чехія

Румунія

8. Установіть відповідність між адміністративною областю та історичною землею.

Адміністративна область

Історична земля

А) Львівська

Слобожанщина

Б) Харківська

Покуття

В) Дніпропетровська

Галичина

Запоріжжя

9. Установіть відповідність між адміністративно-територіальною одиницею й характерними ознаками національного складу її населення.

Адміністративно-територіальна одиниця

Характерні ознаки національного складу населення

А) Львівська область

Росіяни становлять понад половину населення, на другому місці – кримські татари

Б) Автономна Республіка Крим

Українці становлять понад 90 % населення, на другому місці – росіяни

В) Дніпропетровська область

Українці становлять близько 80 % населення, на другому місці – росіяни

Росіяни становлять понад половину населення, на другому місці – українці

Рівень ІІІ (одне питання – 3 бали)

10. Наведіть приклади адміністративно-територіальних одиниць України з різним рівнем урбанізації. Поясніть відмінності.

Рівень IV (одне питання – 3 бали)

11. Укажіть позитивні ознаки геополітичного положення України. Обгрунтуйте їхній вплив на економічну й політичну ситуацію в країні.

Для записів:

_______________________________________________________________

* Проводиться на розсуд учителя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії