Підсумковий урок з теми “Множення і ділення раціональних дробів”

Урок № 22

Тема. Підсумковий урок з теми “Множення і ділення раціональних дробів”

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми “Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння”.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

З метою економії часу ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування

алгоритмів, вивчених на попередньому уроці та складених учнями вдома.

III. Формулювання мсти і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності

Основні дидактична мета та завдання на урок цілком логічно випливають з місця уроку в темі – оскільки урок є останнім, підсумковим, то першочерговим постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань та вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми. Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

IV. Повторення та систематизація знань

@ Залежно від рівня підготовки учнів, їх роботу вчитель може організувати різними способами:

або як самостійну робочу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми, або ж скласти схему, що відображає логічний зв’язок між основними поняттями геми, тощо), або традиційно провести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми (див. усні вправи), активно використовуючи відомості, вміщені в опорних конспектах).

Виконання усних вправ

1. Назвіть приклади дробових виразів; раціональних виразів; раціональних дробів.

2. Сформулюйте основну властивість дробу.

3. За яким алгоритмом виконуються дії:

А) додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками;

Б) додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками;

В) множення раціональних дробів;

Г) піднесення раціонального дробу до степеня;

Д) ділення раціональних дробів?

4. Яка послідовність виконання дій у виразі: Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів?

5. Поясніть хід розв’язання рівнянь: а) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; б) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; в) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; г) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів.

V. Повторення та систематизація вмінь

@ Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформулювали та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватись, розв’язуючи типові завдання, подібні до яких будуть винесені на контроль. Наприклад, типовими завданнями геми “Множення і ділення раціональних дробів. Перетворення раціональних виразів” є завдання:

1. Перетворити добуток раціональних дробів у раціональний дріб.

2. Перетворити у раціональний дріб частку раціональних дробів.

3. Перетворити у раціональний дріб будь-який раціональний вираз.

4. Розв’язати найпростіше раціональне рівняння або задачу, що передбачає складання та розв’язування раціонального рівняння.

Після складання списку основних видів завдань учитель створює робочі групи учнів (за кількістю видів завдань), і завдання кожної з груп формулюється як “Скласти алгоритм розв’язання завдання…” (кожна з груп отримує індивідуальне завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають: скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація викопаної роботи кожною з груп. Після презентації – обов’язкове випробування алгоритмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування – обов’язкова корекція та підбиття підсумків.

VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів с, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій під час розв’язування типових завдань, по-друге – здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності учнів – рефлексії – відображення кожним учнем особистого сприйняття успіхів, та найголовніше – проблеми, над якими слід ще попрацювати.

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити складені на уроці алгоритми.

2. Використовуючи складені алгоритми, виконати завдання домашньої контрольної роботи № 2.

Домашня контрольна робота № 2

1. Виконайте дії: а) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; б) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; в) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; г) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; д) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів.

2. Спростіть вираз Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів і знайдіть його значення при а = 3.

3. Розв’яжіть рівняння Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів.

4. Спростіть вираз: а) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; б) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів.

5. Розв’яжіть рівняння: а) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів; б) Підсумковий урок з теми Множення і ділення раціональних дробів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумковий урок з теми “Множення і ділення раціональних дробів” - Плани-конспекти уроків по математиці