ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ”

УРОК № 61. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ”

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми “Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово-кредитні посередники та служби зайнятості”; закріпити практичні вміння і навички.

Тип уроку: перевірки й оцінювання навчальних досягнень.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

III. Повторення матеріалу теми

Термінологічний диктант

1.

Сукупність інститутів, що забезпечують функціонування ринку. (Інфраструктура ринку)

2. Особливий товар, що існує лише в момент його виробництва. (Послуга)

3. Форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення. (Аукціон)

4. Комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговельних зв’язків з партнерами зарубіжних країн. (Торгово-промислові палати)

5. Торговельні фірми, що закуповують товари у виробників або оптовиків своєї країни та перепродують їх за кордон або закуповують товари за кордоном і перепродують місцевим

оптовим та роздрібним торговцям і споживачам у промисловості та інших галузях господарства. (Торгові доми)

6. Торги, ринки товарів, які періодично організовують у встановленому місці. (Ярмарки)

7. Організаційна форма ринку, на якій відбувається вільна торгівля товарами й послугами, цінними паперами, валютою, наймання робочої сили та формування ринкових цін і курсів відповідних активів на основі фактичного співвідношення попиту й пропозиції. (Біржа)

8. Елемент ринкової інфраструктури, що регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці. (Біржа праці)

9. Комерційне підприємство, ринок однорідних товарів з певними характеристиками, що функціонує регулярно. (Товарна біржа)

10. Посередник між продавцями й покупцями цінних паперів на біржі. (Брокерська фірма)

11. Організований ринок, що регулярно функціонує та на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. (Фондова біржа)

12. Цінний папір, що засвідчує внесок певної частки в капітал акціонерного товариства. (Акція)

13. Комерційна, фінансово-кредитна організація, що одержує прибуток від здійснення страхових операцій. (Страхова компанія)

14. Незалежна висококваліфікована організація, яка на замовлення контролює й аналізує фінансову діяльність підприємств і організацій різних форм власності, їхні річні бухгалтерські звіти та баланси. (Аудиторська фірма)

15. Акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю над їх діяльністю й отримання доходів. (Холдингова компанія)

16. Підприємства, що виконують посередницькі функції під час здійснення платежів і кредитних операцій між суб’єктами економічної діяльності. (Банки)

17. Банки, що акумулюють кошти у формі внесків, а також за рахунок випуску власних цінних паперів; кредитують суб’єктів господарської діяльності. (Комерційні банки)

18. Банки, що здійснюють випуск (емісію) банкнот, мобілізують грошові резерви комерційних банків, зберігають золоті та валютні запаси держави; надають кредити комерційним банкам і державі. (Емісійні банки)

19. Банки, що надають позики під заставу нерухомого майна (землі, будівель) землевласникам, селянам, власникам житла. (Іпотечні)

20. Біржові угоди із зобов’язанням поставити реальний товар у майбутньому. Контрактом обумовлюються кількість і якість продукції, час і місце поставки. (Форвардні угоди)

21. Біржові угоди із зобов’язаннями поставити товар, заздалегідь обумовлений за всіма параметрами, що вироблятиметься в майбутньому. (Термінові угоди (ф’ючерсні))

22. Біржовий механізм фінансово-страхового захисту інтересів клієнтів. (Хеджування)

23. Угода між членами біржі про купівлю-продаж, поставку й обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі, зареєстрована не пізніше наступного за здійсненням угоди дня. (Біржова операція)

24. Товариства, що здійснюють управління майном підприємств або приватних осіб, вкладають кошти клієнтів (за їхнім дорученням) у цінні папери, продаючи одні та купуючи інші з метою одержання прибутків. (Трастові (довірчі) товариства)

Задачі

– Акція приносить дивіденд у розмірі 30 доларів. Банківський відсоток установлено в розмірі 14 %. За якою курсовою вартістю акція продаватиметься на фондовій біржі?

– Номінал акції становить 20 доларів. Дивіденд – 25 %. Банківський відсоток – 15 %. Обчисліть курс акції.

– Акція номінальною вартістю 25 грн. За розміру дивіденду 25 % і ставки банківського відсотка 15 % продаватиметься на фондовій біржі за курсовою вартістю 35 грн. за акцію. Як зміниться курс акції на біржі, якщо:

А) розмір дивіденду збільшиться і становитиме 30 %;

Б) розмір дивіденду знизиться і становитиме 10 %;

В) розмір банківського відсотка збільшиться і дорівнюватиме 20 %;

Г) розмір банківського відсотка знизиться і дорівнюватиме 10 % ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ” - Плани-конспекти уроків по хімії