ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ”

УРОК № 13. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ”

Мета уроку: узагальнити знання з теми; продовжувати формувати логічність і послідовність у викладенні своєї думки, розвивати вміння самостійно опрацьовувати матеріал; виховувати ощадливе ставлення до коштів.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Закріплення нових знань та вмінь учнів

1. Поясніть термін “потреби вільного часу”. Охарактеризуйте їх на конкретних прикладах.

2. Як ви розумієте

поняття “раціональна поведінка”, “економічна поведінка”. Проаналізуйте їх сутність. Чи існували б такі поняття в умовах необмеженості ресурсів? Чому?

3. Охарактеризуйте вплив засобів масової інформації і реклами на формування потреби економічної поведінки людини. Визначте його позитивні і негативні наслідки.

4. Доведіть, що головним суб’єктом економічних відносин суспільства є людина з її потребами та інтересами.

5. На конкретних прикладах проаналізуйте зв’язок між потребами, інтересами й економічною поведінкою людини. Поясніть логічний ланцюжок: потреба – інтерес – мотив –

дія – результат: задоволення потреби.

6. Користуючись додатковою літературою підготуйте розповідь про теорію маржиналізму. Наведіть аргументи “за” і “проти” цієї теорії.

Методика проведення уроку

Поділити клас на 6 груп. Кожна група досліджує питання. У групі учні поділені ще на а, б, в, г, д букви.

Потім учні, які мають картки 1а, 2а, За, 4а, 5а, … переходять в інші групи. Відбувається обмін інформацією. Таким чином, учні дуже швидко навчають один одного.

III. Підсумок уроку

Учитель узагальнює знання учнів.

Задовольняючи свої потреби, людина керується суб’єктивними оцінками споживчих благ. В економіці, де звичайним явищем є насичення ринку споживчими благами, діє правило зменшення граничного блага. Так, люди змінюють структуру споживання, прямуючи до оптимальної моделі. В економіці, де звичайним є дефіцит споживчих благ і на поведінку споживача суттєво впливає інфляція, може діяти зворотне правило: зростання граничної корисності споживчого блага.

IV. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання до теми “Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ” - Плани-конспекти уроків по хімії
«