ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ”

УРОК № 8. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ”

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми; закріпити практичні вміння і навички учнів із розв’язування практичних вправ і задач; провести диференційований тематичний контроль навчальних досягнень; розвивати навички самоконтролю, взаємного контролю; виховувати культуру спілкування.

Тип уроку: урок перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

і вмінь учнів

Економічна розминка

Побудуйте схему факторів виробництва (один учень працює біля дошки).

Бесіда

1. У чому полягає зміст процесу виробництва?

2. Яким чином може бути структуроване виробництво?

3. Чому такі фактори виробництва, як здатність до підприємництва та праця, розглядаються як два різні економічні ресурси?

III. Перевірка знань, умінь та навичок учнів

Учні отримують картки із завданнями різних рівнів складності:

– перший оцінюється 4-6 балами;

– другий – 7-8 балами;

– третій – 9-10 балами;

– четвертий – 11-12 балами.

І рівень

1. Головна проблема

суспільства при створенні благ і задоволенні потреб:

А) безмежність економічних ресурсів;

Б) повна зайнятість населення;

В) обмеженість економічних ресурсів.

2. Родовище нафти, виявлене на дачній ділянці, є таким економічним ресурсом, як:

А) підприємництво;

Б) праця;

В) земля.

3. Ручка і папір є виробничим капіталом, коли:

А) вони лежать у портфелі;

Б) учень розв’язує задачу з математики;

В) письменник пише рукопис своєї книги.

4. Класифікуйте нижчеиерелічені фактори виробництва:

А) цистерна, що перевозить бензин;

Б) родовище алмазів;

В) трубопровід;

Г) менеджер виробництва;

Д) земля під паром.

5. Охарактеризуйте виробництво за використанням ресурсів:

А) страхова фірма заключила контракт;

Б) молокозавод виробив йогурт у новій упаковці;

В) на фермі було вирощено зерно;

Г) банк відкрив рахунок для підприємства.

6. Охарактеризуйте за кінцевою продукцією виробництво, яке мало місце в тій чи іншій ситуації:

А) столяр виготовив стілець;

Б) вас обслужили в кафе;

В) лікар оглянув зламаний палець пацієнта;

Г) перукар зробив вам зачіску;

Д) репетитор провів з учнем індивідуальне заняття.

II рівень

7. Закінчіть речення.

Капітал як економічний ресурс – це…

8. Наведіть приклади ресурсів, які необхідні для виробництва шкільного підручника з економіки. Заповніть таблицю.

Матеріальні ресурси

Людські ресурси

9. Заповніть таблицю (наведіть по декілька прикладів кожного фактора виробництва).

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ

III рівень

10. Для кожного з перерахованих нижче видів діяльності сформулюйте мету. Що має бути кінцевим результатом ваших дій?

Варіант І

Варіант II

– вивчення економіки;

– закупівля обладнання;

– пошук однодумців

– створення бізнес-плану;

– придбання ресурсів;

– найм працівників

11. Обдумайте наведені нижче твердження. Спочатку прийміть їх як істинні й наведіть три обгрунтовані аргументи на користь твердження. Потім змініть свою оцінку на протилежну й придумайте три аргументи проти.

Варіант І

Варіант II

Фактори виробництва взаємозамінні

Обмеженим є використання таких факторів виробництва, як земля (природні ресурси) та праця (робоча сила)

IV рівень

12. Дайте обгрунтовану відповідь на запитання.

Варіант І

Варіант II

Чи слушним є твердження: “Вода – це і предмет праці, засіб виробництва”?

Які фактори виробництва активно використовуються людиною з доісторичних часів, а які набули актуальності протягом лише останніх 50 років?

13. Якби ви були економісти, то які б критерії виділили під час класифікації структури виробництва. Які існуючі структури ви вже знаєте?

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Повторити основні економічні терміни з даної теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ” - Плани-конспекти уроків по хімії