Пільги працюючим жінкам

Пільги працюючим жінкам – особливі права і переваги для працюючих жінок. Ці пільги передбачені ст. ст. 174-186 КЗпП України та іншими нормами законодавства і надаються насамперед у період вагітності й материнства, торкаються охорони праці, відпусток та ін. П. п. ж. надаються з метою створення для них найсприятливіших умов праці на виробництві, поєднання праці та материнства, виховання дітей, охорони здоров’я. Закон забороняє працю жінок на важких роботах і з шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім нефізичних робіт або робіт щодо санітарного та побутового обслуговування. Забороняється також залучати жінок до піднімання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 174 КЗпП України). Відповідно до ст. ст. 172-186 КЗпП України обмежено залучення жінок до роботи у нічний час, крім тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (обмеження не поширюється на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї). Категорично заборонено нічну, надурочну роботи та роботу у вихідні дні, направлення у відрядження вагітних жінок і тих, які мають дітей віком до 3-х років, а також без їхньої згоди жінок, які мають дітей віком від 3-х до 14-ти років або дітей – інвалідів. Відповідно до медичного висновку вагітним жінкам знижуються норми виробітку, обслуговування або їх переводять на легшу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. Жінок, які мають дітей віком до 3-х років, у разі необхідності переводять на іншу роботу до досягнення дитиною 3-х років із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. Вагітним жінкам надається відпустка тривалістю сімдесят календарних днів до і п’ятдесят шість після пологів, а у разі патологічних пологів або народження двох чи більше дітей – сімдесят календарних днів після пологів, які обчислюються сумарно і надаються жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За їхнім бажанням надається частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 2-х років з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню. До відпустки на час вагітності і пологів власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Крім зазначених відпусток, жінці за її заявою надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а за медичним висновком, якщо дитина потребує домашнього догляду,- до 6-ти років. За рахунок власних коштів підприємства й організації можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку і відпустку без оплати для догляду за дитиною на триваліший період. Жінки можуть у цей час працювати неповний робочий час або вдома. Для годування дитини власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за погодженням із профспілковим комітетом надавати жінкам перерви не рідше як через три години тривалістю 30 хвилин кожна, а за наявності двох і більше дітей – годину із включенням цих перерв у робочий час та з оплатою за середнім заробітком. Законом передбачено надання вагітним жінкам і матерям, що мають дітей до 14-ти років, путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, матеріальної допомоги (ст. 185 КЗпП України). Забороняється відповідно до законодавства відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3-х років, а одиноким матерям – дитини віком до 14-ти років або дитини – інваліда. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена у судовому порядку. Звільнення вагітних жінок, матерів, які мають дітей віком до 3-х років (або 6-ти у певних випадках), одиноких матерів, що мають дітей віком до 14-ти років чи дитину-інваліда, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації. У такому разі допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пільги працюючим жінкам - Довідник з правознавства