Піраміди і зрізані піраміди

796.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду, висота якої MO = 147 м,

А площа основи – SABCD = 5,3 га = 53 000 м2.

∠MCO – кут нахилу бічного ребра.

OK + ВС, MK + BC, ∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі основи піраміди. SABCD = 53 000 м2;

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний. ∠MOK = 90°;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди ∠ MKO = arctg 1,2783.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

MCO = arctg 0,9038.

797.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду MABCD.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай AB = а, тоді SABCD = а2;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Δ MOC – прямокутний рівнобедрений.

∠OMC = ∠OCM = 45°, ∠AMC = 90°, що й треба було довести.

Отже, AM і MC – протилежні бічні ребра піраміди перпендикулярні.

798.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай основа піраміди прямокутник

із сторонами 12 см і 16 см.

Кожне бічне ребро дорівнює 26 см. AM = DM = CM = BM = 26 см.

Розглянемо ΔABC – прямокутний.

AC2 = AB2 + BC2 = 144 + 256 = 400; AC = 20 см;

Піраміди і зрізані піраміди

Δ MOC – прямокутний. OM2 = MC2 – OC2;

OM2 = 262 – 102 = 676 – 100 = 576;

Піраміди і зрізані піраміди

799.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано тетраедр ОАВС. Знайдемо довжини ребер.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔABC – рівносторонній.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Де OP – висота бічної грані.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

800.

Піраміди і зрізані піраміди

А) Нехай дано чотирикутну піраміду, в основі якої лежить

Квадрат зі стороною Піраміди і зрізані пірамідиMO = 4 см.

Піраміди і зрізані піраміди де МK – висота бічної грані.

ΔMOK. Піраміди і зрізані піраміди

MK2= MO2 + OK2 = 16 + 48 = 64. МK = 8 (см).

Піраміди і зрізані піраміди

Б)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай в основі піраміди лежить прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см,

Висота піраміди MO = 4 см.

ΔMOF – прямокутний. MF2 = MO2 + OF2;

Піраміди і зрізані піраміди

MF2 = 16 + 9 = 25; MF = 5 см.

Δ MOP – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

MP2 = MO2 + OP2 = 16 + 16 = 32;

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

В)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай в основі піраміди лежить ромб з діагоналями 12 см і 16 см.

AC = 12 см, BP = 16 см.

ABCD – ромб. ΔBOC – прямокутний.

BC2= OB2 + OC2 = 64 + 36 = 100;

BC = 10 см. OK + BC, MK + BC.

OK – радіус кола, вписаного в основу.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

P = 4а. ΔMOK – прямокутний. MK2 = MO2 + OK2;

MK2 = 16 + 23,04 = 39,04.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Г)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай основа піраміди :- паралелограм ABCD,

Площа якого 24 см2 зі сторонами 3 см і 4 см.

Знайдемо висоти паралелограма.

S = а × h або S = b × h2.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔΜΟΚ – прямокутний. MK2 = MO2 + OK2= 16 + 16 = 32;

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOP – прямокутний. MP2 = MO2 + OP2 = 16 + 9 = 25;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

801.

А)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильний тетраедр МАВС, в якому сторона основи

AB = BC = AC = a, AM = MB = MC = а.

Піраміди і зрізані піраміди

Б) Нехай апофема правильного тетраедра MK = l.

ΔMKC – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

В) Нехай висота правильного тетраедра MO = h.

Нехай AB = BC = AC = а;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK-прямокутний. MO2 + OK2 = MK2.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

802.

А)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дана правильна чотирикутна піраміда, основа якої квадрат ABCD,

AB = BC =DC = AD = a. OM + (ABCD), OK + BC, тоді за теоремою про три перпендикуляри MK + BC, ∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі основи. ∠MKO = α. Sповерхні = Sб. + Socнови, Socнови = SABCD = AB2 = а2.

Піраміди і зрізані пірамідиДе Poсн. = 4АВ = 4а; MK – апофема.

Δ MOK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Б) Нехай висота піраміди MO = А, бічне ребро MC утворює з площиною основи ∠MCO = 45°. Sповерхні = Sбічн. + Sоснови

ΔMOC – прямокутний. OC = h × ctg ∠MCO = h × ctg 45° = h × 1 = А.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди де R = ОС,

Піраміди і зрізані піраміди Sосн. = a42 = 2A2.

ΔMKC – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

В)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду, бічне ребро якої MC = b і утворює з площиною основи кут β. ∠MCO – β (кут між прямою і її проекцією на площину). ΔMOC – прямокутний. OC = b × cos β, OC – радіус кола, описаного навколо основи піраміди.

OK + ВС, OM + (ABCD), тоді за теоремою про три перпендикуляри MK + ВС. MK – апофема піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Socн = BC2b cos2β;

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMKC – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Г)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду (правильна чотирикутна), відстань від основи висоти до бічної грані дорівнює d, OP = d, OK + ВС, MK + ВС, ∠MKO = α.

∠MKO – лінійний кут при ребрі основи піраміди.

ΔOPK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Г)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано чотирикутну піраміду MABCD, в основі якої квадрат ABCD.

OP + МС, OP = l, OP – відстань від основи висоти до бічного ребра.

Бічне ребро MC утворює кут ∠MCO = β з площиною основи.

ΔMOC – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

ΔOPC – прямокутний. OP + МС. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

MK + ВС. Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOC – прямокутний. OM = OS × tg β. Піраміди і зрізані піраміди

ΔΜΟΚ – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Sповерхні = Sбічн. + Sосн.

Піраміди і зрізані піраміди

804.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABCD, в основі якої ромб ABCD, гострий кут якого

∠DAB = 45°, OK – радіус вписаного кола, OK = 3 см, OK + ВС, MO + (ABCD),

MO – висота піраміди. MO = 4 см. Піраміди і зрізані піраміди де MK — висота бічної грані.

ΔMOK – прямокутний. MK2= MO2 + OK2 = = 16 + 9 = 25;

Піраміди і зрізані піраміди OK = r: h = 2r;

H – висота основи, DP = h – висота ромба ABCD; h = 2 × 3 = 6 см.

ΔADP – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

805.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну шестикутну піраміду MABCDEF зі стороною основи

AB = а, бічне ребро FM нахилене до площини основи під кутом α = 45°.

∠MFO = α, кут між прямою і площиною, OK + FA, тоді за теоремою про три перпендикуляри MK + FA, MK – апофема піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди Pocн. = 6AF = 6 × 7 = 42 (см).

ΔOFM – прямокутний. OF – радіус описаного кола навколо шестикутника.

OF = R = а6 = 7 см;

OM = OF × tg α = 7 tg 45° = 7 × 1 = 7 (см).

OK = r — радіус кола, вписаного в основу піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний. ∠FOM = 90°.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

806.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай в основі піраміди лежить прямокутний трикутник ΔABC (∠ACB = 90°) з катетом AC – а, ∠CAB = α. Всі бічні ребра нахилені до площини основи під кутом β. ∠MBO = ∠MCO = ∠MAO = β. AO = OB = OC = R – радіус кола, описаного навколо основи піраміди. O – середина гіпотенузи.

MO + АВ, MO – висота піраміди.

ΔАВС. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔAMO – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

807.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABC, в основі якої лежить рівнобедрений трикутник (ΔАВС). AB =AC = a. ∠BAC = α. Всі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом β. ∠MAO = ∠MBO = ∠MCO = β. ОK – відстань від основи висоти піраміди до її бічного ребра.

ΔАВС. BC = 2R × sin α = 2 × OB × sin α,

OB – радіус кола, описаного навколо ΔАВС.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔАВС. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔOKB – прямокутний. OK + MB.

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

808.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABCD, у якої всі двогранні кути при ребрах основи піраміди рівні. ∠MFO = ∠MPO = ∠MNO = ∠MKO.

ΔMOF = ΔMOP = ΔMOK = ΔMON – прямокутні (за катетом і гострим кутом).

З їх рівності маємо: OF = OP = ON = ОK.

OF + ВС, OP + DC, OK + AD, ON + AB.

Точка O рівновіддалена від сторін основи піраміди.

Точка O – центр кола, вписаного в основу піраміди. Отже, якщо всі двогранні кути при ребрах основи піраміди рівні, то основа її висоти – центр кола, вписаного в основу піраміди.

809.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, в основі якої лежить прямокутний ΔABC з катетами

AC = 12 см, BC = 16 см, ∠ACB = 90°. MO + пл. ΔАВС. MO – висота піраміди.

OK + ВС, MK + ВС, OP + АВ, MP + АВ, OF + AC, MF + AC.

∠MPO = ∠MKO = ∠MFO – лінійні кути двогранних кутів при ребрах основи піраміди. ∠MFO = ∠MPO = ∠MKO = 60°.

O – центр кола, вписаного в основу піраміди, OF = OP = OK = г – радіус кола, вписаного в основу піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди а = 12 см, b = 16 см,

С2 = а2 + b2 = 122 + 162 = 144 + 256 = 400; с = 20 см.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOF – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

810.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABC, в основі якої лежить ΔABC зі сторонами AB = 11 см, BC = 24 см, AC = 31 см. MO + пл. ΔАВС. MO – висота піраміди. MO = 2 см.

MO + пл. ΔАВС, OK + ВС, MK + ВС. ∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі ВС.

Усі двогранні кути при ребрах основи рівні, отже, O – центр кола, вписаного в основу піраміди,

OK – радіус цього кола. OK = г; де Піраміди і зрізані піраміди

SΔABC – площа основи піраміди, P – периметр основи піраміди.

P = 31 + 24 + 11 = 66 (см).

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Знайдемо ∠MKO. Піраміди і зрізані піраміди ∠MKO = 60°.

Відповідь: 60°.

811.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABCD, основа якої квадрат ABCD,

AB = BC = CD = AD = a. MB + пл. ABCD. MB = h, MB – висота піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMBA – прямокутний, ∠MBA = 90°.

MB + (ABCD), AB + AD, за теоремою про три перпендикуляри AM + AD,

ΔMAD – прямокутний, ∠MAD = 90°, Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAB – прямокутний. AB2 = MB2 + AB2 = h2+ а2;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

812.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано MABCD – .піраміда, в основі якої лежить ромб ABCD, сторона ромба AB = BC = DC = AD = a. ∠BAD = 60°, MA + пл. ABCD. MA = а. MA – висота піраміди. Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAD – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Проведемо AF + DC, тоді за теоремою про три перпендикуляри MF + DC.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔAFD – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAF – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

813.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, в основі якої лежить правильний ΔABC.

Грань МАВ + площині ABC. Грань МАС + площині (ABC). AK + ВС, MK + ВС, ∠MKA = 30°. ∠MKA – кут нахилу грані MBC до площини (ΔАВС).

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAB – прямокутний. MA + (ABC), MA + АВ.

Піраміди і зрізані піраміди Нехай AB = AC = BC = а, тоді

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAK – прямокутний.

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

814.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду SABC, в основі якої лежить прямокутний ААВС,

У якого ∠C = 90°, ∠A = α, AB = с. Грань SAB і грань SAC перпендикулярні до площини основи ΔАВС.

AC + ВС, тоді за теоремою про три перпендикуляри SC + BC, отже, ∠SCA = β, ∠SCA – лінійний кут двогранного кута, який утворює грань SCB з площиною основи.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔАВС – прямокутний. BC = ctg α; Піраміди і зрізані піраміди

ΔSAC – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

815.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду МАВС, у якої ∠BMA = ∠CMA = α, ∠BMC = β, а, а, β – плоскі кути при вершині піраміди. MA – бічне ребро – спільна сторона рівних кутів. MA + площині ΔABC, MA + AC, MA + АВ. AM = а.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔМАВ = ΔMAC (за катетом і гострим кутом).

Піраміди і зрізані піраміди

AB = a tg α. Піраміди і зрізані піраміди

AF + BC, MF + ВС, MF – висота ΔМВС.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔAMВ. Піраміди і зрізані піраміди

ΔMBC – рівнобедрений. MC = MB; BF = FC.

ΔMBF. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

816.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, в основі якої лежить правильний ΔАВС. AB = BC = AC = а.

Грань МАС перпендикулярна до площини основи. MO + (ABC), MO + AC, MO – висота піраміди. OK + AB, MK = AB, ∠MKO = α, ∠MKO – кут нахилу бічної грані AMB до площини основи. OP + BC, MP + ВС. ∠MPO = α, ∠MPO – кут нахилу грані MBC до площини основи. ∠MKO = ∠MPO = α.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔAOK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

817.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду, в основі якої лежить правильний ΔАВС.

AB = BC = AC. Бічна грань AMC перпендикулярна до площини основи.

MO + ABC, MO + AC. MO + ABC, ОK + АВ, MP + BC, OK + AB, MK + AB,

∠MPO = ∠MKO = 60°. ∠MPO і ∠MKO – лінійні кути нахилу граней

MBC і МАВ до площини основи.

MB – найбільше бічне ребро, тому що його проекція OB більша,

Ніж проекції AM і MC. Нехай AB = BC = AC = а.

ΔAOK – прямокутний. ∠KAO = 60°, Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний. ∠MOK = 90°,

Піраміди і зрізані піраміди

ΔAOB – прямокутний. ∠AOB = 90°,

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOB – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

818.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, в основі якої прямокутний трикутник з кутом а. ∠CAB = α. BC = а. Грань MCB проходить через катет BC = а і перпендикулярна до площини основи. Грань MCA нахилена до площини основи під кутом ∠MCB = φ. BC + АС, МО + ABC, тоді MC + АС. Грань МАВ нахилена до площини основи під кутом ∠MPO = φ. MO + ABC, OP + AB, тоді MP + АВ. MO – висота піраміди. ΔMOC = ΔMOP – прямокутні. OM – спільна сторона – ∠MPO = ∠MCO = φ.

З їх рівності маємо: OC = ОР.

ΔCOP – ΔPOA – прямокутні (за двома катетами).

Піраміди і зрізані піраміди

З ΔCAO: Піраміди і зрізані піраміди ΔMOP – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

819.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну трикутну піраміду. Вершина А знаходиться на відстані AP = d від протилежної грані BMC. У площині (AMK) MK – апофема піраміди.

Проведемо AP + МK. OK + BC, MK + BC, отже, ∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі основи піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔAPK – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOK – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

820.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду MABCD, в основі якої

Лежить квадрат ABCD. Бічна грань утворює з площиною кут ∠MPO = α.

OP + AD, MP + AD. MP = l, MP – апофема піраміди, Через діагональ BD основи піраміди проведемо переріз DKB паралельно ребру AM.

В площині (AMC) проведемо OK? AM.

Переріз піраміди ΔDKB – рівнобедрений, DK = BK (за умовою піраміда правильна). Піраміди і зрізані піраміди

ΔMPO – прямокутний. MO = MP × sin α = l sin α.

OP = MP × cos α; OP = I cos α. AB = 2OP = 21 cos α;

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

ΔAMO – прямокутний. AM2= OM2 + AO2;

AM2 = l2 sin2α + 2l cos2α = l2(sin2 α + 2 cos2α).

Піраміди і зрізані піраміди

ΔAMC. OK – середня лінія ΔАМС. OK? AM, AO = ОС, тоді за теоремою Фалеса

MK = KC. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

821.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду МАВС, висота MO = 12 см, площа основи SΔBCD = 288 см2, SΔB1C1D1 = 50 см2. Піраміда MA1B1C1подібна до піраміди МАВС.

Проведемо переріз площиною (A1B1C1) паралельно площині (ABC).

Піраміди і зрізані піраміди MO1 = x; Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

X = 5, MO1 = 5, OO1 = OM – O1M = 12 – 5 = 7 (см).

Відповідь: 7 см.

822.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABC. Паралельно основі піраміди проведемо переріз A1B1C1. AA1 : A1M = 3 : 2. SΔABC більша SΔA1B1C1 на 63 см2.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Нехай SΔA1B1C1 = х, тоді SΔABC = x + 63. Піраміди і зрізані піраміди

4х + 252 = 25х; 21x = 252; x = 12; S ΔABC = 12 + 63 = 75 (см2).

Відповідь: 75 см2.

823.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано зрізану правильну чотирикутну піраміду, висота якої OO1 = 12 см, AB = BC = CD = AD = 38 см, A1B1 = B1C1= D1C1 =A1D1 = 20 см.

A) C1C – бічне ребро; C1F + AC, C1F – висота піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔC1CF – прямокутний.

C1C2 = C1F2 + FC2 = 144 +162 = 306; Піраміди і зрізані піраміди

Б) AA1C1C – переріз, який проходить через діагоналі основ.

AA1C1C – трапеція.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

В)

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

OK = r – радіус кола, вписаного кола в нижню основу.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

NK = OK – O1K1= 19 – – 10 = 9 (см).

AK1NK – прямокутний.

K1K2 = B1N2 + NK2; K1K2 = 122 + 92 = 144 + 81 = 225;

K1K = 15 (см).

Піраміди і зрізані піраміди

Sповерхні = 1444 + 400 + 1740 = 3584 (см2).

824.

А)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано зрізану правильну чотирикутну піраміду. Сторони основ дорівнюють: AB = BC = DC = = AD = 12 см; A1B1 = B1C1 = B1C1 = A1B1- 8 см,

C1C нахилена до площини основи під кутом ∠C1CO = 60°.

K1K – апофема. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

C1F + ОС; Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔC1FC – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

OK = r. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

K1B + OK; PK = OK – O1K1 = 6 – 4 = 2 (см).

ΔK1KP – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Б) Нехай дано зрізану правильну трикутну піраміду, сторони основ якої дорівнюють: AB = BC = AC = 12 см; A1B1 = B1C1 = A1C1 = 8 см.

OC і O1C1 – радіуси кіл, описаних навколо основ.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

C1C – бічне ребро. K1K – апофема.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔKK1F – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

В)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано зрізану шестикутну піраміду. a6 = R; OD = R = AB = 12 см,

O1D1- A1B1 = 8 см; KD = OD – O1D1 = 12 – 8 = 4 (см).

ΔD1KD – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

NN1- апофема. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔNN1P – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

825.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну зрізану піраміду, діагональ якої дорівнює 10 см; A1C = 10 см; ∠A1CA = 30° (кут між прямою A1C і площиною ABCD).

∠A1AO – 60°.

ΔA1CA — прямокутний. ∠A = 60°; ∠C = 30°;

∠A1 = 90°;Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

A1F + AC; A1F = AA1 Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

K1N + OK; Піраміди і зрізані піраміди

AK NK – прямокутний. KK2 = K1N2 + NK2;

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

826.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано зрізану піраміду, основою якої е квадрат ABCD. Дві бічні грані A1B1BA і B1BCC1 перпендикулярні до площини основи, а дві інші утворюють з нею кут 45°. Сторона нижньої основи AB = BC = DC = AD = 2а. Сторона верхньої основи A1B1 = B1C1 = C1D1=A1D1 = а.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

AB = 2а; A1B1= a; A1F + АВ; ΔA1FA – прямокутний.

A1F = FA =2а – а = а. Піраміди і зрізані піраміди

C1P + DC; PC + DC, тоді C1C + DC.

ΔC1PC – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

827.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду MABCD, висота якої Піраміди і зрізані піраміди

А висота бічної грані, проведена до бічного ребра, дорівнює Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Нехай OC = х, тоді Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOC – прямокутний. MC2= MO2 + OC2- 2 + x2;

MF + BC, Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOF. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Зх2 + 6 = 4х2 + x4; х4 + x2- 6 = 0. Нехай х2 = t, t > 0. t2 + t – 6 = 0; t1 = -3; t2 = 2.

X2 = 2; MC2= 2 + 2 = 4; MC = 2.

Відповідь: MC = 2.

828.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, основою якої є квадрат. OK + AD, MK + AD.

∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі основи.

∠1 : ∠2 : ∠3 : ∠4 = 1 : 2 : 4 : 2.

Відповідь: 30°, 60°, 120°, 60°.

829.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду, у якої висота MO = h, а двогранний кут при бічному ребрі α. OK + ВС, MK + ВС. ∠MKO = α.

ΔMOK – прямокутний. OK = OM × ctg α = h ctg α; AB = 2OK = 2h ctg α.

Sоснови = AB2 = 4h2 ctg2α.

Відповідь: 4h2 ctg2α.

830.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну правильну піраміду. Відстань від основи висоти OM до середини E бічного ребра MC дорівнює стороні основи. OE = AB.

BK + AM, KC + AM, ∠ BKC = φ, кут між суміжними бічними гранями.

ΔMOC – прямокутний. ME = OE = EC = a; MC = 2а.

ΔAMF – прямокутний.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

AM × BK = AB × MF; Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔВКС. За теоремою косинусів маємо: BC2 = BK2 + KC2 – 2ВК × KC × cos ∠K;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Відповідь:Піраміди і зрізані піраміди

831.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду МАВС, основа якої – правильний трикутник ABC. Основа висоти MO проходить через один із центрів O зовнівписаного кола. Висота MO дорівнює радіусу кола, тобто MO = OF = OE = OP = R. OF + AB; MF + AB.

∠MFO – лінійний кут двогранного кута при ребрі основи. OE + AC; ME + AC.

∠MEO – лінійний кут при ребрі основи. OP + BC; MP + PO.

∠MPO – суміжний кут двогранного кута при ребрі основи.

∠MPO = 135°; ∠MFO = ∠MEO =45°.

ΔMOF – прямокутний. MO = OE = R.

Відповідь: 45°; 45°; 135°.

832.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дана правильна чотирикутна піраміда, бічне ребро якої 10 см, площа повної поверхні 64 см 2. MC = MB = MA = MD = 10 см.

Нехай AB = BC = DC = AD = х, тоді Піраміди і зрізані піраміди

ΔMKC – прямокутний. OM + (ABCD), OK + BC. За теоремою про три перпендикуляри MK + BC. За теоремою Піфагора: MK2 = MC2- KC2;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

За умовою площа повної поверхні 64 см2.

Складемо рівняння: Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Х2(400 – x2) = 4096 – 128х2 + х4; 400х2 – х4 = 4096 – 128х2 + x4;

-2х4 + 528х2 – 4096 = 0; x4 – 264х2 + 2048 = 0.

Нехай x2 = t, t > 0. t2- 264t + 2048 = 0; Піраміди і зрізані піраміди

D1 = k2- ас = 17 424 – 2048 = 15 376;

Піраміди і зрізані піраміди

T2 = 132 – 124 = 8; x2 = 256 або x2 = 8;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: 16 см або Піраміди і зрізані піраміди

833.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай MABCD – правильна чотирикутна піраміда, двогранні кути при основі піраміди дорівнюють 60°. ∠MKO = 60°. A1B1C1D1 – переріз, який проведений паралельно основі піраміди і ділить висоту у відношенні MO1·. OO1 = 1 : 3.

Нехай AB = х, тодіПіраміди і зрізані піраміди

З ΔМОK: Піраміди і зрізані піраміди

Площа основи: SABCD = х2.

Піраміди і зрізані піраміди

Площа повної поверхні 192 см2.

X2 + 2×2 = 192; 3×2 = 192; x2 = 96; Піраміди і зрізані піраміди

Піраміда MA1B 1C1D1- MABCD, Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди у = 96 : 6; у = 6.

Нехай SA1B1C1D1 = y – площа перерізу.

Відповідь: 6 см2.

834.

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABCDEF, в основі якої лежить правильний шестикутник

Зі стороною l, а одне з бічних ребер перпендикулярне до площини основи,

MA + (ABCDEF). MA = l.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAB – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAB – прямокутний. MB2 = MA2 + AB2 = 2l2; Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAD – прямокутний. MD2 = MA2 + AD2 = I2 + 4l2 = 5l2; AD = 2R = 2l; а6 = R;

Піраміди і зрізані піраміди

ΔABC – рівнобедрений. AB = BC; Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMAC – прямокутний. MC2 = MA2 + AC2; MC2 = l2 + 3l2 = 4l2; MC = 2l.

Піраміди і зрізані піраміди де

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

835.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду MABCD, в основі якої лежить квадрат,

AB = BC = CD = AD = а. Грань МАВ + ABCD, MO + AB, BK + AB, ∠MOK = 90°,

∠ MOK – лінійний кут двогранного кута при ребрі AB.

MO + ABCD, AO + AD, MA + AD, ∠MAO = α, ∠MAO – лінійний кут двогранного кута при ребрі AD. OB + BC, MB + BC, ∠MBO = β, ∠MBO – лінійний кут двогранного кута. Нехай AO = х, тоді OB = a – x.

ΔAMO: MO = x tg α. ΔМОВ. MO = (а – х) tg β;

X tg α + (а – x) tg β; x tg α = а tg β – x tg β;

X tg α + x tg β = a tg β; x(tg х + tg β) = a tg β;

Піраміди і зрізані піраміди MO = x tg α; Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

836.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано піраміду, в основі якої лежить трапеція ABCD, у якої

AB = CD = 2 см, BC = 4 см. AD = 6 см. Грань SAB + (ABCD),

Грань SCD + (ABCD), SO + (ABCD), SO – висота піраміди.

OK + AD, тоді за теоремою про три перпендикуляри SK + AD.

∠SKO = 30°, ∠SKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі AD.

SO + (ABCD), (OFBC), SF + BC. ∠SFO – суміжний з лінійним кут двогранного кута при ребрі BC. ∠KFS – лінійний кут двогранного кута при ребрі BC.

CP + AD, CP – висота трапеції ABCD. PD = (6 – 4) : 2 = 1.

ΔCPD – прямокутний. CP2 = CD2 – PD2 = 4 – 1 = 3; Піраміди і зрізані піраміди

ΔSOK – прямокутний. SO – висота піраміди. Піраміди і зрізані піраміди

ΔOBC – AOAD. BC? AD. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

4у + 8 = 6у; 2у = 8; у = 4. OC = = 4; OD – OC + CD = 4 + 2 = 6 (см).

ΔOKD. OK2 = OD2- KD2; Піраміди і зрізані піраміди OK2 = 36 – 9 = 27;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔSOF – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

837.

Піраміди і зрізані піраміди

Див. рис.

838.

А)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну піраміду, у якої ∠MCO = β – кут нахилу бічного ребра до площини основи. MO + ABCD; OK + DC; MK + DC.

∠MKO = α – кут нахилу бічної грані до площини основи.

γ = ∠AMB – плоский кут при вершині піраміди. DF + ВАМ; BF + AM.

∠DFB = φ – двогранний кут при бічному ребрі.

Нехай AD = а; Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

ΔMOC – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Б)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду, ∠AMB = у – плоский кут при вершині піраміди.

∠OCM = β – кут нахилу бічного ребра до площини основи.

OK + BC, MK + BC. ∠MKO = α – кут нахилу бічної грані до площини основи.

BP + AM, CP + AM; φ = ∠BPC – кут при бічному ребрі.

AB = a; OE = r; Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

OC = R; Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔOMC; Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані пірамідиA = arctg(2 tg β).

ΔОМК. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

В)

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну шестикутну піраміду MABCDEF.

AB = BC = CD = ED = EF = AF = a. ∠MDO = β – кут нахилу бічного ребра MD до площини основи. OK + CD, MK + CD. ∠MKO – лінійний кут двогранного кута при ребрі CD. γ = ∠CMD — плоский кут при вершині піраміди.

BP + AM; FP + AM.

∠ BPF = φ – двогранний кут при бічному ребрі.

AB = а6 = R; OD =AB = a; OK = r, Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔMOD. MO = OD tg β = a tg β.

ΔΜΟΚ. Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

ΔМСК. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

839.

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну чотирикутну піраміду SABCD, всі ребра якої дорівнюють a. AB – = BC = CD = AD = a. AS = BS = CS = DS = а. M? BC; N? DC; P? SAB.

PAMN – правильна трикутна піраміда.

ΔANM – правильний. P проектується в центр кола, описаного навколо правильного ΔANM – точку O1. O1M = O1N = O1A – радіуси описаного кола.

PA = PM = PN, точка P рівновіддалена від вершин основи ΔANM.

ΔABS = ΔBSC = ΔCDS – рівносторонні трикутники.

840.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну шестикутну піраміду SABCDEF, сторона основи якої

AB = BC = CD = DE = EF = AF = a,

SK – апофема. FP + SM; AP + SM; SM – лінія перетину граней SAB і SEF,

∠FPA = α – кут між гранями SAB і SEF.

Піраміди і зрізані піраміди Росн. = 6а.

Знайдемо SK. Нехай SK = х.

AFPA – рівнобедрений, PA = PF, PK + AF;

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔSKF – прямокутний. SK = х, SF = у, Піраміди і зрізані піраміди

ΔPSK – прямокутний. SP2 + PK2 = SK2; Піраміди і зрізані піраміди

ΔSPF – прямокутний. SP2+ PF2 =SF2; Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

842.

Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну трикутну зрізану піраміду, сторона нижньої основи m, двогранний кут при ребрі основи ∠K1KO = 60°, OK + AB, K1K + AB.

Площа повної поверхні дорівнює Q: Нехай сторона верхньої основи х.

A1B1 = B1C1 = A1C1 = х.

Проведемо K1F + КО; KO – радіус кола, вписаного в основу ΔABC.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

ΔK1KF – прямокутний. Піраміди і зрізані піраміди

Площа повної поверхні: Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди де P1 = 3 m, P2= 3x; l = K1K.

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

843.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну трикутну піраміду.

Площа бічної поверхні дорівнює Піраміди і зрізані піраміди

Площа повної поверхні дорівнюєПіраміди і зрізані піраміди

Площа основи – площа Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди а2 – 36, отже, сторона нижньої основи 6 см.

Висоту піраміди поділено на три частини. SO2 = O2O1 = O1O, через точки поділу проведено перерізи, паралельні основі.

Паралельні перерізи відтинають подібні піраміди.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди a1 = 4 (см);

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди а2 = 2 (см).

Піраміди і зрізані піраміди де l = SK. Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Відповідь: Піраміди і зрізані піраміди

844.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано зрізану піраміду ABCA3B3C3. Площини перерізів, паралельних основам, ділять висоту зрізаної піраміди OO3на три рівні частини.

OO1= O1O2 = O2O3.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

845.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано правильну трикутну зрізану піраміду, сторона AB = BC = AC = 3а;

A1B1 = B1C1 = A1C1 = 2а. MD + АB, OD + АВ, ∠MDO = α, кут між бічною гранню та площиною основи. Переріз зрізаної піраміди площиною, яка проходить через центр нижньої основи і середню лінію бічної грані.

KPLD – переріз. KP? AC; KP – середня лінія трапеції АА1С1С.

DL? AC, DL? PK.

Піраміди і зрізані піраміди де h1 – висота трапеції KDLP.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані пірамідиПіраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди

846.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду, в якій висота SO проходить через точку O – точку перетину висот основи ΔАВС.

AS, SC, SB – бічні ребра піраміди. AB, ВС, AC – ребра основи. AS і BC – мимобіжні ребра піраміди. AS2 + BC2 = SC2 + AB2 = SA2 + BC2.

847.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду SABC, тригранний кут при вершині S прямий.

∠ASB = ∠CSB = ∠ASC = 90°.

Нехай AB = BC = AC = а.

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди Піраміди і зрізані піраміди

Піраміди і зрізані піраміди що й треба було довести.

848.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай піраміда MABC і піраміда M1ABC мають спільну основу – ААВС,

Сума ребер внутрішньої піраміди може бути більшою за суму ребер зовнішньої піраміди.

849.

Піраміди і зрізані піраміди

Нехай дано трикутну піраміду, у якої всі грані мають рівні площі.

Піраміди і зрізані пірамідиОтже, всі грані – рівні трикутники.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Піраміди і зрізані піраміди - ГДЗ з математики