ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ЗАКРІПИТИ ВМІННЯ ДІЛИТИ ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВИЛАМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА

I. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

Фронтальне опитування.

1) Розказати таблицю ділення на 3.

2) Зменшити у 2 рази кожне із чисел: 4, 12, 18, 16, 10.

3) Знайти значення виразу 20 – а – 3, якщо а = 5.

4) Суму чисел 35 і 25 зменшити на їх різницю.

5) 3адача. Знайти периметр рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 2 дм.

6) Суму чисел

12 і 9 зменшити у 3 рази.

7) Кожен результат таблиці множення числа 3 зменшити на 2.

8) Кожен результат таблиці ділення на 2 збільшити на 4.

9) Сума трьох чисел 100. Перше число 25, друге – 33. Знайти третє число.

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє учням, що на уроці вони продовжать учитися ділити на двоцифрові числа та розв’язуватимуть задачі.

III. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Фронтальна робота за вправою 139. Пояснити, як перевірити ділення з остачею.

2. Вправа 140. Пояснити ділення на дошці (два вирази) та самостійно обчислити решту.

3. Фронтальне розв’язування

задачі 141. Пояснити вибір дії в розв’язанні задачі. Проаналізувати від числових даних. Розв’язання записати виразом.

4. Самостійне розв’язування задачі 143.

5. Фронтальна робота за вправою 142*. Якщо кількість смужок однакова, то чи не можна їх об’єднати парами? Яка довжина двох таких смужок? Скільки таких смужок? Розв’язання: 490 : (6 + 8) = 35 (см.)

IV. Підсумок уроку

Повторили таблиці множення числа 4 і ділення на 4, складали рівняння за текстовою задачею. Що було легко, а що важко робити на уроці? Що не сподобалося?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці