ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ; ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. КРУГЛІ ЧИСЛА

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ВИКОНУВАТИ ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ НА СУМУ ДВОХ ДОБУТКІВ; ПОРІВНЮВАТИ СПОСОБИ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ВІД ЧИСЛОВИХ ДАНИХ ТА ВІД ЗАПИТАННЯ; УТОЧНИТИ ЗМІСТ ТЕРМІНА “КРУГЛІ ЧИСЛА”

I. Перевірка домашнього завдання

Розв’язання задачі 41 один учень коментує з місця першим способом, а інший – другим. Фронтально знайти суму результатів кожного стовпчика

у вправі 40.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 170 – 98 + 487; 317 – (90 + 89).

2) Знайти значення виразу (а + b) – 3, якщо а = 70, b = 50.

Картка 1

1) Обчислити 537 – 238 і перевірити додаванням.

2) Задача. Першого дня зібрали 4 ящики моркви по 18 кг, а другого – 6 таких ящиків. Скільки всього кілограмів моркви зібрали за 2 дні?

Картка 2

1) Обчислити: (45 – 28) – 8; 230 – 2 + 170 – 2.

2) Задача. В одному оповіданні 48 сторінок, а в другому – 36 сторінок. Хлопчик прочитав ці два оповідання, читаючи кожного дня по 12 сторінок. Скільки днів читав хлопчик?

2.

Усні обчислення.

1) Кожне із чисел 50, 13, 20, 36 збільшити в 7 разів; кожне із чисел 81, 180, 45, 108 зменшити в 9 разів.

2) Задача. У їдальню привезли 120 кг яблук. Це в 4 рази більше, ніж привезли груш. Скільки кілограмів яблук і груш привезли в їдальню?

3. Виконання “ланцюжком” вправи 42.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці вчитимуть множення трицифрових чисел на одноцифрові; познайомляться з терміном “круглі числа”.

IV. Вивчення нового матеріалу

Детальне пояснення усного і письмового множення 148 можна провести на дошці: 148 – 4 = (100 + 40 + 8) – 4 = 100 – 4 + 40 – 4 + 8 – 4 = 400 + 160 + 32 = 592.

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ; ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. КРУГЛІ ЧИСЛА

Письмове множення розпочинаємо з одиниць: 8 помножити на 4, буде 32. Це 3 дес. і 2 од. 2 пишемо під одиницями, а 3 запам’ятовуємо. Множимо 4 дес. на 4 буде 16 дес. Додамо до 16 дес. ще 3 дес., буде 19 дес. Це 1 сот. і 9 дес. 9 дес. записуємо під десятками, а 1 сот. запам’ятовуємо. 1 сот. множимо на 4, буде 4 сот. та ще 1 сот. На місці сотень пишемо 5. Добуток 592.

З’ясувавши за підручником (вправа 43) ще раз усний і письмовий способи множення, виконати письмово вправу 45: перші 2 вирази біля дошки, а решту – коментуючи з місця.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Вправа 44. Учні розглядають знаходження значення виразу, пояснюють прийоми обчислення. Потім самостійно виконують вправу 44 (2).

2. Задача 46. Розглянути малюнок і схеми, що пояснюють, як міркував кожен учень. Прочитати міркування, звернути увагу, що в обох випадках план розв’язування однаковий. Розв’язання записати самостійно.

3. Задача 47. За даними таблиці учні складають задачу, складають план розв’язування. Розв’язання записують самостійно.

4. Задачу 48 прочитати, повторити за окремими запитаннями. Розбір задачі провести від запитання: “Чи можемо відразу знайти масу всіх банок з фарбою? Чому? А можемо знайти їхню кількість? Складемо план розв’язування задачі”. Розв’язання учні записують самостійно. Сильнішим учням запропонувати розв’язати задачу іншим способом: 1) 3 – 6 = 18 (кг) – маса банок в одному ряді; 2) 18 – 4 = 72 (кг) – маса всіх банок з фарбою. Порівняти способи розв’язання.

5. Вправа 49. До кожного з поданих чисел назвати два найближчих круглих числа. Наприклад, число 17 знаходиться між числами 10 і 20.

6. Додаткові диференційовані завдання.

1) 3адача. У магазин завезли 2 види печива. Одного виду 5 ящиків, а іншого – 7. Маса печива в кожному ящику 8 кг. Яка маса всього печива? Сильнішим учням запропонувати змінити частину умови, щоб задачу можна було розв’язати двома способами.

2) Поставити пропущені знаки дій, щоб рівності були істинними:

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ; ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. КРУГЛІ ЧИСЛА

VI. Підсумок уроку

Училися письмово множити трицифрові числа на одноцифрові. Ознайомилися з круглими числами. Назвати найближче кругле число до числа 483. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці, виявлення труднощів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ; ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. КРУГЛІ ЧИСЛА - Плани-конспекти уроків по математиці