Письмове множення

Письмове множення

Множення одноцифрового числа на трицифрове

1

Прокоментуй розв’язання, виконані ученицями. Визнач, чим відрізняється письмове множення від усного.

438 ∙ 2 = (400 + 30 + 8) ∙ 2 = 400 ∙ 2 + 30 ∙ 2 + 8 ∙ 2 = 800 + 60 + 16 = 876

Письмове множення

2

Розглянь добутки. Тарас вважає: щоб знайти їх значення, спочатку доцільно застосувати переставний закон множення. Чи можна з ним погодитись? Знайди значення добутків.

4 ∙ 237 5 ∙ 186

3 ∙ 328 2 ∙ 397

А ∙ b = b ∙ а

3

Згадай властивості та правила множення і ділення. Знайди

значення виразів.

72 ∙ 12 ∙ (137 + 564) ∙ 0 ∙ (328 – 176)

(824 + 138 – 246) : (138 + 824 – 246)

(326 + 487 – 326) ∙ 1

0 : (564 + 826 – 544 + 160 : 4)

(320 + 540 – 220) : 1

(328 + 472) : 10

4

Виконай множення.

0 д. ∙ 9 1 сотня ∙ 6 0 од. ∙ 3 1 д. ∙ 7

5

Знайди значення добутків письмово з коментарем.

411 ∙ 2 308 ∙ 3 217 ∙ 4 2 ∙ 209

4 ∙ 256 89 ∙ 9 3 ∙ 327 7 ∙ 76

67 ∙ 8 5 ∙ 186 38 ∙ 8 286 ∙ 3

6

Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2.

□ 1) Щохвилини в резервуар місткістю 352 л через кран наливається 9 л води, а насос накачує в цей резервуар 23 л води. За який час

наповниться резервуар, якщо кран і насос працюватимуть одночасно?

□ 2) Щохвилини в резервуар місткістю 352 л через кран наливається 9 л води, а через отвір виливається 1 л. За який час наповниться резервуар?

7

Виконай ділення з остачею, перевір результати.

Прочитай рівності, що є перевіркою результатів, якщо можливо – двома способами.

84 : 9 37 : 5 76 : 8 69 : 10 7 : 12

57 : 10 48 : 9 36 : 5 80 : 9 30 : 4

8

Розв’яжи рівняння. Знайди суму коренів рівнянь у кожному стовпчику.

280 + а = 250 ∙ 3 420 – х = 180 ∙ 2

6 ∙ 120 : с = 4 n – 180 = 90 ∙ 4

9

Знайди значення виразів.

720 : (450 : 50) + 400 : 8 (518 – 487) ∙ (720 : 80) – 86

600 : (480 : 80) ∙ 9 : 30 572 + 248 – 320 : 160 ∙ 50

10

□ Троє мандрівників знайшли в лісі 36 грибів. Коли перший мандрівник поклав у юшку 2 гриби, другий – 4, а третій – 6, у кожного залишилося грибів порівну. Скільки грибів знайшов кожний мандрівник?

Письмове множення

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Письмове множення - Математика