ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Мета: вчити учнів застосовувати письмові прийоми множення на кругле число; вдосконалювати обчислювальні навички та вміння учнів розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

– Прочитайте складені вирази.

(630 + 210) : 3 = 280

(705 – 245) : 10 = 46

– Поясніть значення кожного виразу в задачі 91.

2. Математичний диктант

– Запишіть тільки відповіді.

– Множники 5 і 5, знайти добуток.

Ділене 42, дільник 6, знайти частку.

– Знайти добуток чисел 8 і 3.

– Знайти частку чисел 21 і 7.

– У скільки разів число 4 менше від 16?

– У скільки разів 48 більше від 6?

– Перевірте результати диктанту з екрану.

3. Індивідуальне опитування. Робота за картками

Картка 1

1. Обчислити.

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

2. Записати числа: дев’ятсот один; дев’яносто один; дев’ятсот; один; п’ятсот п’ятнадцять; п’ятсот п’ять; п’ятсот п’ятдесят.

Картка 2

1. Обчислити.

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

2. Записати числа: двісті; двісті два; двісті двадцять; двісті двадцять

два; сімсот сім; сімсот сімдесят сім.

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Підготовча робота

Завдання 92 (з коментуванням)

Учні замінюють розрядні числа 30; 60; 90; 400; 700 добутком за зразком.

Зразок:

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Завдання 93

За записами учні пояснюють, як можна множити число на добуток.

2. Ознайомлення з письмовим множенням на кругле число

Завдання 94

За записами учні пояснюють усний і письмовий способи множення на розрядні числа. Пригадують, як потрібно записувати другий множник при письмовому множенні на розрядні числа.

3. Первинне закріплення

Завдання 95 (з коментуванням)

Учні виконують множення письмово.

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

4. Фізкультхвилинка

5. Робота над задачами

Завдання 96

Аналіз умови і складання короткого запису задачі.

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

План розв’язання задачі

1) Яка маса 20 крісел?

2) Яка маса 10 стільців?

3) Яка загальна маса офісних меблів?

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно виразом, решта – за допомогою вчителя. Один учень працює біля дошки.

Розв’язання

1) 25 – 20 = 500 (кг) – маса 20 крісел;

2) 15 – 10 = 150 (кг) – маса 10 стільців;

3) 500 + 150 = 650 (кг)

25 – 20 + 15 – 10 = 650 (кг)

Відповідь: загальна маса офісних меблів 650 кілограмів, навантажених на автомобіль.

Робота в групах (завдання 97)

– Доберіть числові дані та розв’яжіть задачі.

1) а – 3 + b – 4

2) (a + b): 2

6. Розв’язування рівнянь (завдання 98)

1-й ряд – перший стовпчик;

2-й ряд – другий стовпчик;

3-й ряд – третій стовпчик.

– Як знайти невідомий доданок?

– Як знайти невідоме зменшуване?

– Як знайти невідоме ділене?

– Як знайти невідомий дільник?

– Як знайти невідомий множник?

7. Завдання для допитливих “Банк математичних цікавинок”

Завдання 99

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 100; 101 (с. 16).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Яке завдання вам найбільше сподобалося? Чому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ - Плани-конспекти уроків по математиці