ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 14. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

340.1. Прочитайте або прослухайте з голосу вчителя текст. Визначте його тему та основну думку. Чому ситуація з водними ресурсами у світі викликає тривогу?

ГІДРОСФЕРА – УЧОРА. СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

За останні роки все частіше чуємо судження про “водяне голодування” планети. Може, це перебільшення песимістів? Чи це й справді реальна небезпека? Дослідження останніх десятиліть, на жаль, підтверджують, що ситуація з водними ресурсами у світі викликає

тривогу. Загальна кількість води на планеті практично не зменшилася, але різко погіршилась її якість. Крім того, дедалі швидше зменшуються ресурси прісної води.

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

А. Мещерський. Біля лісового озера

В історії взаємодії людини з гідросферою можна виділити найдавніший період, який тривав майже 2 мільйони років. Загальна кількість населення Землі становила тоді десь приблизно 4 мільйони осіб. Використовуючи природні води для пиття й побутових потреб, людина ще не впливала на цілком закономірний хід природних явищ. Найдавніший період змінився допромисловим, який становив приблизно

10 % часу існування біосфери. Його визначальною ознакою є розвиток землеробства, виникнення міст, ремесел. Людина стала використовувати значно ширше коло природних ресурсів, активніше і в більших масштабах залучати води підземної гідросфери для пиття, зрошення, лікування хвороб. Найважливішою особливістю обох періодів було те, що запаси водних ресурсів і їхнє природне відтворення лишалися незмірно більшими, ніж їхнє споживання.

Наступний період, який може бути названий промисловим, продовжується до наших днів. Для нього характерне вдосконалення виробництва, винайдення машин, будівництво фабрик, заводів тощо. Науково-технічний прогрес дав людині засоби перетворення природи, і людство почало активно впливати на хід природних процесів. Цей період вирізняється тим, що саме в ньому виникла проблема скорочення втрат води в промисловості і сільському господарстві, а також проблема зростання темпів забруднення водних ресурсів.

Найважливішими заходами, які стосуються балансу водопостачання нашої планети, є боротьба за економію води, запобігання забрудненню, удосконалення технології очищення, повторне використання вод, а також пошуки нових джерел водопостачання. У багатьох випадках кардинальні заходи щодо постачання води немислимі без міжрегіонального перерозподілу водних ресурсів з районів з надмірною вологістю в посушливі райони або створення підземних водоймищ в надрах землі. Важливим завданням майбутнього є збереження прісної води для забезпечення основи життя.

Попри всі труднощі в розв’язанні водної проблеми, вчені з оптимізмом дивляться в майбутнє, вони прагнуть поєднати зусилля спеціалістів багатьох країн світу, щоб зберегти для майбутніх поколінь найдорогоціннішу корисну копалину, якою є вода (Із журналу).

II. Складіть і запишіть план тексту. Проаналізуйте роль вступної, основної і заключної частин тексту, а також роль останніх речень абзаців основної частини.

III. Випишіть терміни, поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся тлумачним словником. Доберіть синоніми до виділених слів.

IV. Прочитайте текст удруге. Стисло письмово перекажіть прочитане, доповнивши переказ розповіддю про водні ресурси вашого населеного пункту (регіону) та роздумами про необхідність дбайливого ставлення до води Відредагуйте свій текст.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ - Українська мова