ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ЗАЙМЕННИК

§ 42. ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

479. Прочитайте народні загадки та прислів’я. Загадки відгадайте. Розкрийте значення прислів’їв.

Хто день і ніч бродить і весь світ обходить?

Що сирим не їдять і вареним викидають?

Яка річка тече в роті?

Не кожен козак, хто списа має.

Вона знає, що у вас у борщі кипить.

Язик має і коняка, яка не балака!

– Визначте, якими є за метою висловлювання речення першої колонки.

Прочитайте їх, дотримуючи правильної інтонації.

– Визначте,

якими за будовою є речення другої колонки. Свою думку доведіть. Як поєднано між собою їхні частини?

З’ясуйте роль виділених займенників у реченнях першої та другої колонок.

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? вживаються для вираження питань про особу (хто) чи предмет (що), ознаки чи належність предмета особі (який, чий) або кількість і порядок предметів при лічбі (скільки, котрий). За допомогою питальних займенників будують питальні речення.

Питальні займенники хто? що? скільки? не мають роду й числа, змінюються лише за відмінками.

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

Питальні займенники який?

чий? котрий? змінюються за родами, відмінками й числами.

У реченні вони найчастіше є означеннями: ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ мені вітер у серце повіяв? (В. Сосюра).

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ кам’яне серце не зворушать похвали? (О. Іваненко).

Відносні займенники – ті самі, що и питальні (хто, що, який, чий, котрий, скільки), але вживаються вони для зв’язку частин складного речення.

480. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте питальні та відносні займенники. Свою думку обгрунтуйте.

1. Хто наш народ Яка у нього доля (Б. Симоненко). 2. Тільки тим історія належить хто сьогодні бореться й живе (В. Симоненко).

3. Сіється сіється сніг.” Що я зробив Що не зміг (В. Сосюра). 4. Нехай не знає втоми та рука що добре зерно в добру землю сіє (М. Рильський).

– Поясніть уживання розділових знаків.

– Складіть речення, у яких займенники який, котрий були б і питальними, і відносними (по два речення з кожним займенником).

481. Перепишіть загадки, на місці крапок уставте питальні займенники. Визначте відмінки займенників. Загадки відгадайте.

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

1. … біла скатертина землю вкрила? 2. … рук не має, а узори на вікнах вишиває? 3. … вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає? 4. У… дірки не вивертиш? 5. … бочкою по воду їдуть? 6. … каменя немає в морі?

– Підкресліть у двох перших реченнях члени речення.

482. Роздивіться таблицю відмінювання займенників, уміщену на наступній сторінці. Прочитайте речення. Визначте відмінки вжитих у них питальних і відносних займенників.

1. Ой чим же ти, мій краю, закрасився? (Б. Грінченко). 2. Мені дорога лише земля, з якої я росту (Л. Костенко). 3. Якого коня тобі серед поля вготовила доля? (Б. Олійник). 4. Учися пробачати, юний друже, якою б кривда не була (О. Лупій). 5. Живе поезія у мові, якої мати вчила нас (М. Рильський). 6. Із ким ти всю ніченьку, пташко, співала в своєму саду? (Олександр Олесь). 7. Та до кого ж я літатиму? Кому в очі заглядатиму? (І. Драч). 8. Під чиїм же, коню, ми вікном? (Б. Олійник).

– Провідміняйте усно:

– який словник?

– чия книжка?

– котре приладдя?

– чиї поради?

– скільки зусиль?

ВІДМІНЮВАННЯ ПИТАЛЬНИХ 1 ВІДНОСНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

(хто, що, який, чий)

Н.

Хто

Що

Який

Чий

Р.

Кого

Чого

Якого

Чийого

Д.

Кому

Чому

Якому

Чийому

Зн.

Кого

Що

Який (якого)

Чий (чийого)

Ор.

Ким

Чим

Яким.

Чиїм

М.

(на) кому у кім

(на) чому у чім

(на) якому у якім

(на) чийому

У чиєму, чиїм.

ВІДМІНЮВАННЯ ПИТАЛЬНИХ 1 ВІДНОСНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

(чия, чиє, чиї, скільки)

Н.

Чия

Чиє

Чиї

Скільки.

Р.

Чиєї

Чийого

Чиїх

Скількох

Д.

Чиїй

Чийому (чиєму)

Чиїм.

Скільком

Зн.

Чию

Чиє

Чиї (чиїх)

Скільки

(скількох)

Ор.

Чиєю

Чиїм

Чиїми

Скількома

М.

(па) чиїй

(на) чийому,

Чиєму, чиїм.

(на) чиїх

(на) скількох

483. Прочитайте. Перепишіть лише складні речення.

1. Хто родичі твої? Хто братики й сестриці? Хто ввечері тобі розказує казки? (М. Рильський). 2. Копали цей колодязь чумаки, чиї дороги пролягали в цих сивих степах (Олесь Гончар). 3. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). 4. А що від того у віках зостанеться? На що ж потратив я своє життя? (Л. Костенко). 5. Є в світі речі, від яких душа сія (П. Тичина).

Визначте у виписаних складних реченнях займенники, поясніть їхню роль.

– До якого розряду за значенням належать ці займенники?

– Прочитайте прості речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в них займенники, з’ясуйте розряд кожного.

Роздивіться плакат Поясніть його назву.

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

Ольга Зайцева. Плакат “Актуально в будь-якій формі”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ - Українська мова