Питання для самоконтролю – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Займенник

Питання для самоконтролю

1. Що таке займенник? Чим відрізняються займенники від інших частин мови?

2. На які розряди діляться займенники? З якими частинами мови вони співвідносяться?

3. Які займенники називаються особовими?

4. Які особливості відмінювання особових займенників?

5. Який займенник називається зворотним? У чому його особливість?

6. Які займенники називаються присвійними? Як вони відмінюються?

7. Як відмінюються питально-відносні та неозначені займенники?

8. Як відмінюються означальні займенники?

9. Як відмінюються вказівні займенники?

10. Які займенники називаються неозначеними? Які з них пишуться разом, а які – через дефіс?

11. Які займенники називаються заперечними? Якими ознаками вони характеризуються?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Питання для самоконтролю – Займенник - Довідник з української мови