План, основні ознаки плану

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§11. План, основні ознаки плану

Пригадайте

Який вигляд має план вашого помешкання?

У якому напрямку від вашого будинку розташована школа?

Креслення невеликої ділянки місцевості. План – це зменшене детальне зображення невеликої території, виконане у великому масштабі. На планах у зменшеному вигляді наносять обриси всіх об’єктів зображеної території. Наскільки зменшено зображення на плані, залежить від обраного масштабу. До того ж на плані масштаб однаковий

в усіх його частинах, тому місцевість зображують без спотворень. Це й зрозуміло, бо тільки невеликі ділянки земної поверхні можна нанести на площину без урахування її кулястості.

Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки північ – південь позначають стрілкою (мал. 28). Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз – на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід – ліворуч.

Читання і складання плану місцевості. Плани місцевості використовують під час проектування різних споруд, для орієнтування на місцевості, проведення сільськогосподарських робіт, ведення військових

дій. Для того аби прочитати план, необхідно насамперед зорієнтувати його за сторонами горизонту.

Користуючись масштабом, можна визначити відстань до потрібних об’єктів, знайти короткий шлях до них, дізнатися, як далеко один від одного та в якому напрямку вони розташовані.

План, основні ознаки плану

Мал. 28. План місцевості

План, основні ознаки плану

Мал. 29. Умовні знаки плану місцевості

Як без знання букв не можна прочитати книжку, так без знання умовних знаків не можна зрозуміти, що зображено на плані. Колись умовні знаки на планах малювали, тепер використовують графічні знаки. Головні їхні особливості – простота в зображенні, несхожість один на одного, завдяки чому їх не можна сплутати. Графічні знаки мають певну подібність до тих предметів, які вони позначають. Для точності вимірів на планах застосовують ще й головні точки. Це, наприклад, криниця, дерево, млин, башта (мал. 29). Окремі об’єкти на плані виділяють кольором. Це надає плану наочності, збагачує його зміст. Так, зеленим кольором позначають рослинність; блакитним – річки, озера; коричневим – форми земної поверхні: яри, улоговини, горби; чорним – дороги.

Практичне завдання

Розгляньте умовні знаки в атласі та перемалюйте у зошит ті, якими ви зможете скористатись, коли складатимете план.

Для людини дуже важливо вміти читати план і складати його. Розгляньте план на малюнку 28. Зверніть увагу на орієнтування плану, умовні знаки та масштаб. Уважно прочитайте опис місцевості та порівняйте його з планом. “З південного заходу на північний схід місцевість перетинає шосе, обабіч якого розташоване невелике селище. На його північній околиці є криниця. За 2 км південніше селища росте хвойний ліс, який простягається на схід аж до річки. Вона тече з південного сходу і повертає на північ. Через річку перекинуто дерев’яний міст. Нижче мосту за течією річки вздовж лівого берега тягнеться урвище, а вздовж правого – піщана мілина. За 3 км західніше лівого берега є озеро, північний берег якого заболочений. Між річкою і озером розляглися луки. По обидва боки від шосе ростуть чагарники”. Як бачите, план – це справді детальне креслення невеликої ділянки місцевості.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Визначення масштабів планів за даними про відстані на місцевості та відрізками на плані, що відповідають цим відстаням

Виконуючи завдання, користуйтеся планом місцевості, зображеним на малюнку 28.

1. Визначте відстань від криниці до озера та до мосту через річку, користуючись масштабом.

2. Визначте напрямок руху від озера до селища; від лісу до шосейної дороги, від річки до селища.

3. Визначте, з якого боку легше підійти до озера і до річки.

ПІДСУМКИ

План – це креслення невеликої ділянки місцевості, виконане у масштабі за допомогою умовних знаків і орієнтоване за сторонами горизонту.

Напрямок північ – південь позначають на плані стрілкою.

Працюючи з планом, треба знати його масштаб, напрямки до об’єктів, умовні знаки зображених на ньому об’єктів.

Аби правильно прочитати план, необхідно насамперед зорієнтувати його за сторонами горизонту.

Запитання і завдання для самоперевірки

Складіть розповідь про свою прогулянку лісом чи парком, замінивши окремі слова умовними знаками. Накресліть план своєї прогулянки, враховуючи обраний вами масштаб.

Нанесіть на креслення об’єкти, розташовані навколо вашої школи, скориставшись умовними знаками.

Яке значення для вас має вміння читати і складати план?

Які особливості умовних знаків, що їх використовують на плані?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


План, основні ознаки плану - Географія