ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ ТА НАВКОЛО СОНЦЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “АНАЛІЗ КАРТИ “ГОДИННІ ПОЯСИ” ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА ПОЯСНОГО ЧАСУ”

УРОК 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ ТА НАВКОЛО СОНЦЯ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “АНАЛІЗ КАРТИ “ГОДИННІ ПОЯСИ” ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА ПОЯСНОГО ЧАСУ”

Навчальна мета: повторити, поглибити та систематизувати знання учнів про Землю як космічне тіло та наслідки її рухів у космічному просторі; сформувати первинні практичні уміння працювати з тематичними картами атласа з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей.

Обладнання: фізична карта півкуль, геохронологічна

таблиця, картосхема “Часові пояси Землі”, атласи, підручники, зошити для практичних робіт з друкованою основою.

Основні поняття: геологічна ера, карта часових поясів, часовий пояс, серединний меридіан, місцевий час, поясний час, літній час, лінія зміни дат.

Тип уроку: поглиблення та розширення знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Географічний крос (доповнити тези необхідною інформацією)

1) Географія материків та океанів вивчає…

2) До основних джерел географічних знань належать…

3) Основними сучасними методами географічних

досліджень є…

4) Екватор перетинає такі материки:…

5) Географічні карти поділяються за трьома основними ознаками:….

6) Повне обертання навколо своєї осі Земля робить приблизно за…

7) Уявна лінія, що проходить через центр та полюси Землі, навколо якої вона обертається, називається…

2. Запитання

– Пригадайте, скільки планет у Сонячній системі.

– Яке за рахунком місце від Сонця займає Земля?

– У чому полягає відмінність зірок від планет?

– Які види рухів здійснює Земля як планета?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні на уроці ми вирушимо в далеке минуле нашої планети, пригадаємо історію розвитку природи Землі та визначимо деякі географічні закономірності, що пов’язані з її планетарними особливостями.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Утворення Землі (“теорія великого вибуху”)

2. Розвиток Землі

Усю історію розвитку природи Землі від моменту, коли температура поверхні стала нижчою за 100 °С і виникла гідросфера, учені умовно поділяють на п’ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Ери, у свою чергу, поділяються на періоди.

Ера (від лат. aere – окрема цифра, вихідне число) – проміжок часу геологічної історії Землі.

3. Рух Землі в космосі

Основними видами рухів Землі є добове обертання навколо осі та річний рух по орбіті навколо Сонця.

Основні наслідки таких рухів:

– зміна дня і ночі, виникнення добових ритмів у живій і неживій природі;

– стискання Землі біля полюсів;

– відхилення тіл, що рухаються горизонтально (вітрів, морських течій);

– зміна пір року та формування поясів освітленості (теплових поясів), обмежених тропіками та полярними колами.

4. Визначення часу

Внаслідок осьового обертання Землі на нашій планеті відбувається зміна часу.

Місцевий (або сонячний) час – це час на меридіані певного місця Землі. Різниця в місцевому часі двох меридіанів залежить від різниці їх географічної довготи.

Поясний час – це час у межах одного часового поясу. Кожний пояс обмежений двома меридіанами, які розташовані один від одного на відстані 15°. Час сусідніх поясів відрізняється на 1 годину. Відлік часу в усьому світі ведеться від нульового (Гринвіцького) меридіану. Відлік поясів ведеться на схід. У 1884 р. була встановлена міжнародна лінія зміни дат, яка майже збігається зі 180° меридіаном. Від цієї лінії зі сходу на захід починає свій відлік нова доба.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання практичної роботи 1 “Аналіз карти “Годинні пояси” та визначення місцевого та поясного часу” (Рекомендується виконувати у зошитах для практичних робіт з друкованою основою).

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Підготувати повідомлення про гіпотези походження Землі (випереджальне завдання).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ ТА НАВКОЛО СОНЦЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “АНАЛІЗ КАРТИ “ГОДИННІ ПОЯСИ” ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА ПОЯСНОГО ЧАСУ” - Плани-конспекти уроків по географії