Копіювання папок і файлів

Тема. Копіювання папок і файлів. Мета. Навчити учнів копіювати папки і файли, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові […]

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”

Тема. Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту […]

Текстовий редактор

Урок 16 Тема. Текстовий редактор Мета: 1. Ознайомити учнів з можливостями програми “Текстовий редактор”. 2. Вчити користуватися програмою Word Pad, […]

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) Урок 18 Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація […]

Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону

Тема. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону. […]

Редагування тексту. Форматування абзацу

Тема. Редагування тексту. Форматування абзацу. Мета. Актуалізувати знання про абзац тексту. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчити учнів виділяти […]

Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

Тема. Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Мета. Ознайомити […]

Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

Тема. Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Мета. Продовжити […]

Стилі текстів

Урок 19 Тема. Стилі текстів Мета: 1. Вправляти дітей у визначенні стилів текстів, виправляти помилки у тексті. 2. Розвивати уяву, […]

Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо

Тема. Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо – то – інакше”. […]

Створюємо гру

Тема. Створюємо гру. Мета. Навчити створювати комп’ютерну гру за допомогою програми Scratch. Удосконалити вміння створювати та виконувати алгоритми з повторенням […]