Копіювання папок і файлів

Тема. Копіювання папок і файлів. Мета. Навчити учнів копіювати папки і файли, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові […]

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”

Тема. Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту […]

Текстовий редактор

Урок 16 Тема. Текстовий редактор Мета: 1. Ознайомити учнів з можливостями програми “Текстовий редактор”. 2. Вчити користуватися програмою Word Pad, […]

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) Урок 18 Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація […]

Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону

Тема. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону. […]

Редагування тексту. Форматування абзацу

Тема. Редагування тексту. Форматування абзацу. Мета. Актуалізувати знання про абзац тексту. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчити учнів виділяти […]