Плата за природні ресурси

Плата за природні ресурси – вид платежу до державного бюджету за право користування і розпорядження різноманітними природними ресурсами (земельними, лісовими, водними та ін.). Така плата має нараховуватися з урахуванням комплексного впливу природо-користувачів на біоценози. Так, значне вирубування лісу призводить не лише до порушення місцевого водного чи повітряного балансу, а й лісового покриву та атмосферного складу планети. Загалом виділяють такі важливі елементи формування економічного механізму природокористування: платність природокористування; плата за забруднення довкілля; економічне стимулювання природоохоронної діяльності, удосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактора, екологічних фондів, продаж прав на забруднення, екологічне страхування та ін. П. за п. р. в Україні за 2000-2003 зросла з 2 до 2,7 млрд грн.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Плата за природні ресурси - Економічний словник