Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин – стягується з усіх суб’єктів відповідної підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями. Щодо цього діє Тимчасовий порядок стягнення плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8.II.1994. Цим актом встановлено єдині на території України, її континентальному шельфі правила стягнення плати при видобуванні корисних копалин

як загальнодержавного, так і місцевого значення. Об’єктом такої плати є обсяг погашених балансових запасів, (для нафти, конденсату газу та гідромінеральних ресурсів – обсяг видобутих) корисних копалин. Для суб’єктів підприємницької діяльності встановлюється єдиний норматив плати за колену одиницю погашених (для нафти, конденсату газу та гідромінеральних ресурсів – видобутих) балансових запасів корисних копалин в розмірі одного відсотка ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини без урахування податку на добавлену вартість. Для гірничодобувних підрозділів (цехів), об’єднаних із збагачувальними
фабриками, або тих, які входять до складу гірничодобувних підприємств і передають свою продукцію для переробки за собівартістю, при обчисленні плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин замість ціни береться собівартість у межах гірничодобувного підрозділу (цеху), збільшена на коефіцієнт 1,1. Єдиний норматив плати встановлюється для всіх видобувачів незалежно від якості ресурсу й умов експлуатації. Для підприємств вугільної промисловості до нормативу плати застосовується коефіцієнт 0,5. Сума платежу за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин обчислюється платниками самостійно, виходячи з обсягу погашених (запланованих до погашення) балансових запасів (для нафти, конденсату газу та гідромінеральних ресурсів – обсягу видобутку), ціни реалізації (собівартості) одиниці видобутої мінеральної сировини та нормативу плати. Плата відноситься на витрати виробництва. Контроль за правильністю обчислення її і своєчасністю сплати платежів здійснюють державні податкові інспекції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин - Довідник з правознавства