Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Плата за спеціальне використання природних ресурсів – складова частина економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних ресурсів. Нормативи П. за с. в. п. р. визначаються з урахуванням їхньої розповсюдженості, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки й утилізації відходів та інших факторів. Такі нормативи плати, а також порядок стягнення їх встановлює Кабінет

Міністрів України. Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими Радами народних депутатів, крім природних ресурсів державного значення. Ліміти на використання останніх визначаються Кабінетом Міністрів України. Платежі за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів відносяться на витрати виробництва, а за понадлімітне використання та зниження їхньої якості стягуються з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян. Платежі за використання природних ресурсів надходять до місцевих бюджетів, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та державного бюджету України і направляються на відтворення й підтримання цих ресурсів у належному стані.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Плата за спеціальне використання природних ресурсів - Довідник з правознавства