Плазматична мембрана (плазмолема) – БУДОВА КЛІТИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БУДОВА КЛІТИНИ

Плазматична мембрана (плазмолема)

Усі клітини, як прокаріотичні, так і еукаріотичні, оточені оболонками. Найчастіше клітинну оболонку називають плазмолемою (від грец. plasma – виліплене, створене і lemma – оболонка), у навчальній та науковій літературі використовують також інші терміни, такі як цитолема, плазмалема, плазматична мембрана, поверхневий апарат клітини, а для рослинних клітин інколи вживається назва клітинна стінка.

Будова плазматичної мембрани

клітин еукаріотів та прокаріотів однакова. Вона складається з білків та ліпідів. Молекули ліпідів утворюють подвійний шар. Молекули білків заглиблені в інтегральні сполуки, що складаються з залишків оліго – або полісахаридів та поліпептидних ланцюгів білка, або розташовані на його зовнішній чи внутрішній поверхні. Молекули білків і ліпідів рухомі, що забезпечує динамічність плазматичної мембрани.

Функції плазмолеми:

– бар’єрна – відмежування вмісту клітини від її оточення. Завдяки цій функції забезпечується характерна структура клітинної поверхні і захист від випадкового проникнення

речовин у клітину;

– транспортна – вибіркове надходження речовин до клітин шляхом односпрямованого перенесення молекул певної речовини або спільного транспорту двох різних молекул в одному або протилежних напрямках. Мембранний транспорт буває трьох видів: пасивний, активний, транспорт у мембранному впакуванні;

– рецепторна – це сприйняття клітиною хімічних сигналів з її мікрооточення. Більшість клітинних рецепторів являють собою глікопротеїни – сполуки, що складаються з залишків оліго – або полісахаридів та поліпептидних ланцюгів білка. Виконується розпізнання даною клітиною інших клітин і прикріплення до них; розпізнання міжклітинної речовини і прикріплення до її елементів (базальної мембрани, волокон сполучної тканини); взаємодія з сигнальними молекулами (гормонами, медіаторами тощо). Рецепторна функція лежить в основі таких явищ, як запліднення, переміщення клітин, відповідь на гормональні впливи. Вважають, що кожна клітина має рецептори до інсуліну, існують рецептори до лецитину, дофаміну тощо;

– комунікативна – взаємовідносини клітин з навколишнім середовищем і з сусідніми клітинами.

Завдяки розмежувальній функції клітина зберігає свою індивідуальність, тоді як транспортна функція надзвичайно важлива для її життя і діяльності. Поєднання цих функцій забезпечує гомеостаз клітини – підтримування сталого складу її внутрішнього середовища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Плазматична мембрана (плазмолема) – БУДОВА КЛІТИНИ - Довідник з біології