Поцілунок принца

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

УРОК 93 (9)

Підтема: Поцілунок принца.

Мета: Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у читанні та інсценуванні п’єси.

Розвивати творчі здібності учнів, їхні уяву, пам’ять, увагу.

Виховувати любов до літератури.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми

та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Do you remember the story “The Sleeping Beauty”? We left Rosamond to sleep for 100 years. Today she’ll wake up, and you’ll help her do it with your listening, reading and acting out.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 125). Пісня “Saturday Morning”.

Учні читають текст пісні спочатку хором, потім учитель пропонує кільком з них прочитати “Saturday Morning” напам’ять.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр 3 (с. 91).

Учитель викликає учнів по черзі, і вони читають свої роботи. Клас слухає і доповнює відповіді однокласників.

T: Pupils, what didn’t he/she write about? What can you say about him/her as a pupil and your classmate?

Listening

Comprehension

2. Подання п’єси “А Kiss of the Prince” для аудіювання. Впр. 1 (c. 126).

1) Етап підготовки до аудіювання.

Бесіда за першою частиною п’єси в режимі Т Поцілунок принца Class.

Т: Dear pupils. Before working on the second part of the fairy tale “The Sleeping Beauty” I want you to answer my questions on the first part. Why did the King and the Queen invite guests? Whom didn’t they invite? What gift did the 13th wise woman have for the princess? How long did the princess and other people in the palace sleep?

2) Прослуховування впр. 1 (c. 126) в аудіо-запису або з голосу вчителя.

Учні уважно стежать по книзі за розповіддю. Учитель може зупинити аудіо-запис і запропонувати повторити окремі слова, речення, відпрацювати інтонацію.

3) Обговорення прослуханого.

А) Впр. 2 (с. 126).

Учні відповідають на запитання в режимі Р Поцілунок принца Class.

Б) РЗ, впр. 1-3 (с. 92).

Учні письмово виконують завдання, потім обмінюються зошитами з сусідом по парті і перевіряють вправи. Учитель дає ключі, за якими учні перевіряють правильність виконання завдання.

Dramatizing

3. Інсценування уривка.

Учитель поділяє клас на групи (по чотири чоловіка в кожній). Учні в групах самостійно розподіляють ролі і починають “репетицію”. Через 10 хвилин за жеребкуванням одна з груп інсценує уривок п’єси.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1.Домашнє завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 92), написати переказ казки.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to write the retelling the story “А Kiss of the Prince”. Thank you for waking the princess up.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поцілунок принца - Плани-конспекти уроків по англійській мові